Share on
 

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP - Số điện thoại: 1900 6248 (24/7) - Email: luathongthai@gmail.com - LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp địnhVốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Vốn pháp định ở Việt Nam chỉ quy định cho một số ngành nghề có liên quan đến tài chính như Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tiền tệ và kinh doanh bất động sản.. Cụ thể như sau:

1. Thành lập ngân hàng, quỹ tín dụng

Thực hiện theo Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP  ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Cụ thể như sau:

- NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, NH đầu tư, NH hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân TW: Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ;

- Chi nhánh NH nước ngoài: Vốn pháp định 15 triệu USD;

- NH chính sách, NH phát triển: Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ;

- Qũy tín dụng nhân dân cơ sở: Vốn pháp định 0.1 tỷ VNĐ;

- Hồ sơ chứng minh vốn pháp định: Giấy phép của ngân hàng nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:

- Công ty tài chính: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

- Công ty cho thuê tài chính: Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ;

3. Kinh doanh BĐS:

Thực hiện theo Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Công ty kinh doanh BĐS: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ.

4. Dịch vụ đòi nợ:

Thực hiện theoĐiều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

5. Dịch vụ bảo vệ:

Tài liệu căn cứ  Điều 9, NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008, Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Công ty dịch vụ bảo vệ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

6. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

Tài liệu căn cứ  Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ-CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-Công ty kinh doanh môi giới Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

7. Sản xuất phim:

Căn cứ Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12.

- Thành lập công ty hoạt động về sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ VNĐ.

- Hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại;

+  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp.

8. Kinh doanh vận chuyển hàng không: 

Căn cứ Khoản 1, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

a. Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

- Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ;

- Khai thác  > 30 tàu bay : Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ;

b. Vận chuyển hàng không nội địa.

- Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ;

- Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ;

- Khai thác  > 30 tàu bay : Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ.

c. Chứng minh vốn:

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ;

- Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

11. Kinh doanh hàng không chung:

Căn cứ Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

- Công ty kinh doanh về hàng không chung: Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

12. Dịch vụ kiểm toán:

Căn cứ Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

- Công ty dịch vụ kiểm toán : Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ ( áp dụng kể từ ngày 1/1/2015);

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

- Ghi chú: Áp dụng đối với công ty TNHH.

13. Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất:

Căn cứ  Điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP,ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

a.  Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

- Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trục thuộc trung ương: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ

- Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) : Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

- Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

b. Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

- Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) : Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

- Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

c.Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

14. Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất:

Căn cứ Điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

• Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ

• Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo) : Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

•  Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

•  Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

15. Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh:

căn cứ Điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

-  Công ty hoạt động lĩnh vực Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

                          hình ảnh.jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com
Trụ sở chính: 
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Các bài viết liên quan:Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn
 

Hỗ trợ online

1900 6248 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính:
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Địa chỉ chi nhánh:
Số 54 Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội
Email: congchungquangtrung68@gmail.com

HILAP GROUP:
- Công ty TNHH dịch thuật và kinh doanh xuất nhập khẩu HILAP
- Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ HILAP

Tin nhiều người quan tâm

Thua cá độ World Cup, trộm xe cấp cứu trong bệnh viện (04:09 | 26/06/2018)
Khi mùa world cup đến, nhiều người do thua cá cược với số tiền lớn mà...
 
Người bị tâm thần có thể kết hôn được không? (04:09 | 06/07/2018)
 
Công ty không chịu trả sổ bảo hiểm thì người lao động phải làm thế nào ? (11:45 | 03/07/2018)
 
Muốn cùng góp vốn và kinh doanh nhưng không muốn thành lập công ty, làm thế nào? (02:41 | 15/06/2018)
Tôi và anh họ tôi đã bàn với nhau và muốn thực hiện một dự án bán hàng...
 
Chủ trọ tự ý tăng giá điện có thể bị phạt tới 10 triệu đồng ? (09:30 | 14/07/2018)
 
Năm 2018, muốn thành lập Doanh nghiệp cần làm những gì? (04:57 | 23/05/2018)
 
Chứa chấp gái mại dâm bị phạt như thế nào ? (09:54 | 09/07/2018)
 
Kinh doanh thuốc giả có thể bị phạt mức án tử hình ? (09:02 | 14/07/2018)
 
Tổ chức đánh bài ăn tiền bị xử lý thế nào ? (08:43 | 12/07/2018)
 
Cấp lại sổ đỏ do bị mất? (02:05 | 26/12/2017)
 

Thư viện video

Dành cho đối tác