Tổng đài tư vấn 1900 6248 (24/7)     Bản đồ đường đi Liên hệ
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

1900 6248 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

(Số lần đọc 112)


Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Vốn pháp định ở Việt Nam chỉ quy định cho một số ngành nghề có liên quan đến tài chính như Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tiền tệ và kinh doanh bất động sản.. Cụ thể như sau:

1. Thành lập ngân hàng, quỹ tín dụng

Thực hiện theo Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP  ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Cụ thể như sau:

- NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, NH đầu tư, NH hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân TW: Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ;

- Chi nhánh NH nước ngoài: Vốn pháp định 15 triệu USD;

- NH chính sách, NH phát triển: Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ;

- Qũy tín dụng nhân dân cơ sở: Vốn pháp định 0.1 tỷ VNĐ;

- Hồ sơ chứng minh vốn pháp định: Giấy phép của ngân hàng nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:

- Công ty tài chính: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

- Công ty cho thuê tài chính: Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ;

3. Kinh doanh BĐS:

Thực hiện theo Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Công ty kinh doanh BĐS: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ.

4. Dịch vụ đòi nợ:

Thực hiện theoĐiều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

5. Dịch vụ bảo vệ:

Tài liệu căn cứ  Điều 9, NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008, Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Công ty dịch vụ bảo vệ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

6. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

Tài liệu căn cứ  Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ-CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-Công ty kinh doanh môi giới Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

7. Sản xuất phim:

Căn cứ Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12.

- Thành lập công ty hoạt động về sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ VNĐ.

- Hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại;

+  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp.

8. Kinh doanh vận chuyển hàng không: 

Căn cứ Khoản 1, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

a. Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;

- Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ;

- Khai thác  > 30 tàu bay : Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ;

b. Vận chuyển hàng không nội địa.

- Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ;

- Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ;

- Khai thác  > 30 tàu bay : Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ.

c. Chứng minh vốn:

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ;

- Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

11. Kinh doanh hàng không chung:

Căn cứ Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

- Công ty kinh doanh về hàng không chung: Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

12. Dịch vụ kiểm toán:

Căn cứ Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

- Công ty dịch vụ kiểm toán : Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ ( áp dụng kể từ ngày 1/1/2015);

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

- Ghi chú: Áp dụng đối với công ty TNHH.

13. Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất:

Căn cứ  Điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP,ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

a.  Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

- Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trục thuộc trung ương: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ

- Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) : Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

- Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

b. Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

- Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) : Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

- Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

c.Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

14. Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất:

Căn cứ Điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

• Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ

• Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo) : Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

•  Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

•  Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

15. Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh:

căn cứ Điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

-  Công ty hoạt động lĩnh vực Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

                          hình ảnh.jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com
Trụ sở chính: 
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Các bài viết liên quan:Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Tin nhiều người quan tâm

GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÓ GÌ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU???
Giải thể và phá sản là hai khái niệm dễ nhầm lẫn với nhau. Mặc dù đều...
 
Chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác thì nên làm những gì?
Nhiều người hốt hoảng khi chuyển khoản nhầm đến một tài khoản khác,...
 
Người bị tâm thần có thể kết hôn được không?
 
Tội ác của người mẹ bước đầu được xác định là nghi phạm vứt con mới đẻ ở chung cư Linh Đàm
Tối qua (18.10), tại chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm đã xảy ra một...
 
Phân biệt các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì hiện nay gồm 7 biện...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Ls. Nguyễn Hồng Thái
Luật sư tư vấn hình sự
Lawyer Manager - Advisory


LS. Trần Anh Minh
Tư vấn pháp luật Dân sự 


LS. Trần Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

LS. Nguyễn Thị Tình
Tư vấn pháp luật dân sự

Th.s Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Ls. Trịnh Thị Hiền
Tư vấn pháp luật hành chính, dân sự 

Ls. Nguyễn Thị Phúc
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ 

Luật gia Cao Văn Tuân
Tư vấn pháp luật đầu tư


Luật gia Đinh Thị Nguyên
Tư vấn pháp luật dân sự

Lê Thị Khánh Linh
Tư vấn Tố tụng dân sự, hình sự 


Phạm Thị Quỳnh Trang
Tư vấn Doanh nghiệp

Nguyễn Thùy Linh
Tư vấn pháp luật dân sự

Phạm Thị Phương Anh
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software