Dịch vụ Luật Sư 098 203 3335 (24/7)     Bản đồ đường đi Liên hệ
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Phân biệt các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

(Số lần đọc 2802)
Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì hiện nay gồm 7 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự sau: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp. Vậy giữa các biện pháp này có điều gì khác biệt?

Các hình thức bảo đảm

Khái niệm

Chủ thể

Bản chất

Đối tượng

Nội dung

Hình thức

Cầm cố

Là việc một bên(bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia(bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Bên cầm cố

Bên nhận cầm cố

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc vật quyền, trong đó bắt buộc có sự chuyển giao TS (chuyển giao dưới dạng vật chất)

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố giao cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình.

Gồm:  Động sản; các giấy tờ có giá (trái phiếu, cổ phiếu,…)

-Quyền và nghĩa vụ của các bên.

-Xử lí tài sản cầm cố

-Thanh toán tiền bán tài sản cầm cố…

Phải lập thành văn bản. có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.

Thế chấp

Là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia(bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp

-Bên thế chấp

-Bên nhận thế chấp.

-Có thể có thêm bên thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc vật quyền, trong đó không có sự chuyển giao TS mà chỉ giao các giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của TS thế chấp (chuyển giao dưới dạng giấy tờ)

Là tài sản mà bên thế chấp dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp.

Gồm:  1.Động sản;

 2. Bất động sản;

3.TS được hình thành trong TL;

4.TS đang cho thuê cũng như hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê TS (nếu PL có quy định và các bên thỏa thuận)

5.TS thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng có thể được thế chấp

-Quyền và nghĩa vụ của các bên.

-Thay thế và sửa chữa tài sản thế chấp.

-Xử lí tài sản thế chấp.

 

Phải lập thành văn bản. trong trường hợp pháp luật quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng, chứng thực.

Đặt cọc

Đặt cọc là việt một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoạc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện HĐDS(khoản 1 điều 358 BLDS năm 2005)

-Bên đặt cọc là bên dùng tiền hoạc vật có tài sản khác của mình giao cho bên kia giữ một thời gian nhất định để đảm bảo giao kết và thực hiện hợp đồng

-Bên nhận đặt cọc là bên nhận tiền hoặc tài sản khác.

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc vật quyền, nhằm bảo đảm cho giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

 

Tiền, vật có giá trị hoặc các vật thông thường khác mà bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc.

- Giá trị tài sản đặt cọc thấp hơn giá trị hợp đồng cần bảo đảm

-Quyền và nghĩa vụ của bên đặt cọc và nhận đặt cọc

-Thời điểm có hiệu lực của đặt cọc

-Xử lí tài sản đặt cọc

Phải được lập bằng văn bản và cần nói rõ số tiền, vật giao cho bên nhận đặt cọc

Kí quỹ

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim quý, đá quý hoặc các giấy tờ trị giá được bằng tiền vào tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ(khoản 1 điều 360 BLDS năm 2005)

-Bên kí quỹ là bên thực hiện kí quỹ tại ngân hàng.

-Bên có quyền là bên được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại.

-Ngân hàng là nơi kí quỹ.

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc vật quyền, trong đó tài sản ký quỹ không được giao cho bên nhận bảo đảm

Tiền, kim khí quý, đá quý, các giấy tờ có giá.

-Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng nơi kí quỹ, bên kí quỹ và bên có quyền được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại.

 

Kí cược

Là việc bên thuê tài sản là động sản, giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để đảm bảo lại việc trả lại tài sản thuê. (Điều 359 BLDS)

-Bên giao tài sản để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ gọi là bên kí cược.

-Bên giữ tài sản để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ là bên nhận kí cược.

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc vật quyền nhằm bảo đảm việc trả lại tài sản thuê

Tài sản mà người có nghĩa vụ đã dùng nó để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự, đó có thể là một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác.

- Giá trị tài sản ký cược ít nhất phải tương đương với giá trị tài sản thuê.

 

-Quyền và nghĩa vụ của các bên.

-Xử lí tài sản kí cược

BLDS 2005 không quy định phải lập thành văn bản, do đó, việc ký cược không nhất thiết phải được lập thành văn bản mà có thể thỏa thuận  miệng cũng có giá trị pháp lý.

Tín chấp

Là việc tổ chức chính trị- xã hội tại cơ sở bằng uy tín của mình bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ.(Khoản 1 Điều 49 nghị định của chính phủ số 163/2006/NĐ – CP ngày 29/12/2006 về giao dịch đảmbảo)

-Chủ thể cho vay: là các tổ chức tài chính như ngân hàng, tổ chức tín dụng.

-Chủ thể vay: cá nhân, hộ gia đình nghèo là thành viên của một trong các tổ chức chính trị, xã hội.

-Bên bảo đảm: tổ chức chính trị-xã hội bảo đảm bằng tín chấp. VD: hội nông dân VN,…

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc trái quyền

Tiền

Quyền và nghĩa vụ của 3 bên: tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tín dụng

và bên vay vốn.

 

Phải được lập thành văn bản, trong đó phải ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi xuất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng, …

Bảo lãnh

Là việc người thứ ba(bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền(bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ(bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. (điều 361 BLDS năm 2005)

-Bên bảo lãnh

-Bên nhận bảo lãnh

-Bên được bảo lãnh

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thuộc trái quyền

Là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo lãnh dùng để bảo lãnh cho nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh phải thực hiện.

-Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh

-Phạm vi bảo lãnh.

- Xử lí tài sản của bên bảo lãnh.

Phải lập thành văn bản. trong trường hợp pháp luật quy định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng, chứng thực.

 Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Tin nhiều người quan tâm

Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ...
 
Dịch vụ sang tên sổ đỏ uy tín - chất lượng - nhanh chóng tại Hà Nội
Trong quá trình mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, hưởng thừa kế,... từ...
 
Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình - 0982.033.335
Dịch vụ luật sư linh vực về hôn nhân và gia đình : kết hôn, ly hôn,...
 
Lương 50 triệu/tháng thì phải đóng mức thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích...
 
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Ls. Nguyễn Hồng Thái
Luật sư tranh tụng dân sự, hình sự
Lawyer Manager - Advisory


LS. Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


LS. Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

LS. Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Luật sư Đinh Thị Nguyên
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Th.s Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật gia Lê Thị Khánh Linh
Tư vấn Tố tụng dân sự, hình sự 


Luật gia Phạm Thị Quỳnh Trang
Tư vấn Doanh nghiệp


Phạm Thị Phương Anh
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Ls. Trịnh Thị Hiền
Tư vấn pháp luật hành chính, dân sự 

Ls. Nguyễn Thị Phúc
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ 

Luật gia Cao Văn Tuân
Tư vấn pháp luật đầu tư
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software