Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Các trường hợp miễn, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

(Số lần đọc 1563)
Sự phát triển của các doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng nhiều. Nhận thấy sự khó khăn bước đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nên Chính phủ đưa đưa ra một số quy định về việc miễn giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp khi có các điều kiện dưới đây:
I. Căn cứ pháp lý
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
II. Nội dung tư vấn
Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

 Đối với doanh nghiệp trong nước

1. Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước

- Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.

- Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

- Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dành riêng cho người tàn tật.

- Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

2. Miễn thuế, giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập

 Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho 2 năm tiếp theo.
Trường hợp cơ sở được thành lập và hoạt động ở những đĩa bàn được xét ưu đãi đầu tư, như: Huyện thuộc vùng núi, hải đảo và vùng có khó khăn thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm.
 Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 3 năm tiếp theo.
 Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 9 năm tiếp theo.
 Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 7 năm tiếp theo.
 Nếu cơ sở đầu tư ở những vùng khó khăn khác, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho cơ sở trong 5 năm tiếp theo.
3. Miễn thuế, giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư
 Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư, theo quy định sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm đầu kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.
 Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.
 Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo.
 Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác thì được miễn thuế thu nhập 1 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.
 Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của 2 năm tiếp theo.
 Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế.
 Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xét miễn thuế, giảm thuế trong các trường hợp sau:
- Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vừa và nhỏ chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ, tính thuế và nộp thuế theo mức doanh thu ấn định, nếu nghỉ kinh doanh liên tục từ 15 ngày trở lên trong tháng sẽ được xét giảm 50% số thuế phải nộp, nếu nghỉ cả tháng thì xét miễn thuế của tháng đó.
- Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập bình quân tháng trong năm dưới mức lương tối thiểu do nhà nước quy định đối với công chức nhà nước được miễn thuế cả năm.

 Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

1. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

 Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm, kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.
 Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm, kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;  Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm thuế 50% trong 3 năm tiếp theo.
 Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.
Doanh nghiệp có các dự án trồng rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng tại miền núi, hải đảo và các dự án khác đặc biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 8 năm, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế
.2. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau
 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động tham gia đầu tư về nước theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được giảm 20% số thuế thu nhập phải nộp, trừ trường hợp được hưởng thuế suất thuế thu nhập là 10%.
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phần giá trị bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định.
 Miễn thuế thu nhập cho các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp cho các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà nhà nước nắm cổ phần chi phối. Sẽ áp dụng mức giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Nhà đầu tư nước ngoài có thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp cho các doanh nghiệp Việt Nam khác.
 Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Mức giảm tương ứng với số tiền thực chi cho lao động nữ:
- Chi cho công tác đào tạo lại nghề nếu nghề cũ không còn phù hợp.
- Chi phí tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức, quản lý.
- Chi phí do tổ chức thêm một lần khám sức khỏe trong năm.
- Chi bồi dưỡng thêm một lần cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc hai.
- Chế độ phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong thời gian cho con bú ở lại làm việc cho doanh nghiệp.
- Các khoản chi cho lao động nữ nêu trên phải có chứng từ và mức chi theo quy định hiện hành.
+  Việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Nhà đầu tư nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái đầu tư với điều kiện:
- Tái đầu tư vào dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đấu tư.
- Vốn đấu tư được sử dụng 3 năm trở lên.
- Nhà đầu tư nước ngoài đã góp đủ vốn pháp định ghi trong Giấp phép.
+ Quy định về tỷ lệ hoàn thuế như sau:
- Việc tái đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm: 100%.
- Việc tái đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong thời hạn 12 năm: 75%.
- Việc tái đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời hạn 10 năm: 50%. •
 Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm. 
  Có thể thấy rằng việc Chính phủ quy định về việc miễn giảm thuế thu nhâp doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa thành lập hay những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Trên đây là những tư vấn từ Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp chúng tôi.

061216111938 (1).jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

TRÂN TRỌNG!


Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua 0982.033.335 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Nguyễn Văn Triển

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình - 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:

Điều cấm tuyệt đối đối với cán bộ, công chức dịp Tết Canh tý 2020' ( 11:53 | 14/01/2020 )
17 thay đổi lớn từ 01/7/2020 mà cán bộ, công chức nên biết' ( 11:14 | 13/11/2019 )
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, Nghị...
Quy định mới về cách thức, cấu trúc đề thi tuyển công chức và viên chức 2019' ( 10:21 | 13/08/2019 )
Cần chuẩn bị gì để thi tuyển công chức, viên chức năm 2019? Thi tuyển công chức, viên chức có khó...

 


TAGs:Các trường hợp miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Không nộp mẫu 06/GTGT khi đăng ký hoặc đổi cách tính thuế GTGT?
Quy định về thuế môn bài?
Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email:Luathongthai@gmail.com và Tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến: 1900 6248. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
Điểm mới Thông tư 93/2017/TT-BTC về thuế GTGT?
Liệu có sự mất công bằng trong vấn đề quản lý thuế giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống?
NĐT nước ngoài được mua cổ phần của doanh nghiệp logistics ?
Từ năm 2018 tăng thuế TTĐB với nhiều loại hàng hóa ?
Từ 20/01/2018: Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp
Tăng thuế TTĐB với nhiều loại hàng hóa từ năm 2018
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tiến Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp


Vũ Thị Hiếu
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý 
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software