Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Tặng cho, mua bán tài sản là đất ở tại Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài có được hay không?

(Số lần đọc 900)
Sẽ ra sao nếu một người có tài sản là đất ở VN muốn tặng cho con cái là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nếu hai thương nhân một người là người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở VN có được hay không, những trường hợp nào được chuyển nhượng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trường hợp nào bị pháp luật cấm. Trong phạm vi bài ngày hôm nay, Luật Hồng Thái sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi này.

I.            Căn cứ pháp lý

-Luật Quốc tịch 2008 sửa đổi 2014;

-Luật Đất đai 2013.

II.         Nội dung tư vấn

Đầu tiên cần hiểu thế nào là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, điều này được quy định rõ ràng trong khoản 3 Điều 3 Luật Quốc Tịch.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”.

Tuỳ xem trường hợp của cá nhân có phải là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay không. Các trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất được quy định rõ tại điều 169 Luật Đất Đai năm 2013:

Điều 169 Luật Đất đai năm 2013

1.         Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ;

2.         Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;

3.         Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

4.         Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất;

5.         Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ