Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Di chúc bắt buộc phải được làm ở văn phòng công chứng, yêu cầu công chứng di chúc tại nhà có được không?

(Số lần đọc 882)
Qua hiểu biết chung, mọi người hiểu rằng việc lập di chúc phải được công chứng và hay đến văn phòng công chứng để làm luôn khi còn minh mẫn và sức khoẻ. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp khi muốn lập di chúc thì đã tuổi cao sức yếu hoặc do bệnh tật mà không thể đến Văn phòng công chứng để lập di chúc. Vậy pháp luật quy định thế nào về việc lập di chúc tại nhà, điều này có ảnh hưởng đến nội dung và hiệu lực của di chúc không??

I.         Căn cứ pháp lý

-            Bộ luật dân sự năm 2015

-            Luật công chứng năm 2014

II.      Nội dung tư vấn

Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình có được sau khi chết. Việc lập di chúc có thể tiến hành tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc uỷ ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp người muốn lập di chúc không thế đến các cơ sở trên để tiến hành việc lập di chúc thì hoàn toàn có thế yêu cầu Công chứng viên đến nơi ở của mình để lập di chúc theo điều Điều 639 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở:

Điều 639. Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc.

2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 636 của Bộ luật này.

Theo đó, việc quy định về địa điểm công chứng được quy định tại Điều 44 Luật công chứng năm 2014 như sau

1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

     Từ các quy định trên, việc lập di chúc hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà của người lập di chúc nếu có sự thoả thuận trước với công chứng viên và phải trả cho công chứng viên một khoản ký ngoài. …”