Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Mua đất của xã năm 2000, năm 2008 mới làm sổ sẽ bị tính thuế theo năm nào?

(Số lần đọc 665)
Khi mua đất của xã những năm 2000 sổ nhưng vì điều kiện không cho phép nên đến sau này mới làm sổ thì thuế sẽ được tính theo năm nào

I.         Căn cứ pháp lý

-            Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

-            Nghị định 84/2007/NĐ-CP

-            Luật đất đai 2013

II.      Nội dung tư vấn

Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì căn cứ tính thu tiền sử dụng đất là : Diện tích đất, giá đất và thời hạn sử dụng đất

Và,

Theo Điều 4, Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  thì :

* Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.

* Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 trở về sau thì giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơ thực hiện quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ; công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP);  nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nướccủa người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Trường hợp của Quý Ông Bà, mặc dù Quý Ông Bà mua đất của xã nhưng theo quy định của pháp luật, UBND xã không có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nên việc làm "sổ đỏ" thực chất là Quý Ông Bà xin công nhận quyền sử dụng đất. UBND cấp Huyện sẽ ra quyết định công nhận quyền sử dụng đất như là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vì vậy, Quý Ông bà phải nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu tiền sử dụng đất có chênh lệch do nộp hồ sơ chậm trể , Quý Ông Bà có thể thương lượng với họ về khoản chên lệch này.