Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(Số lần đọc 502)
Xin chào quý công ty. Hiện tại công ty tôi đang thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện gió tại xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Tôi đang có vướng mắc một số điều về đất đai mông quý công ty tư vấn giúp: Công ty có giao cho nhân viên mua đất và đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dựng đất(các GCN QSD đất này đều là đất nông nghiệp). Nay công ty muốn nhận chuyển nhượng lại đất để đứng tên công ty đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng, vậy tôi có thể làm 1 bộ hồ sơ công ty vừa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư vừa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất(theo điều 69 Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai) hay công ty tôi phải thực hiện từng bước?

I.                   Căn cứ pháp lý

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

II.                Nội dung tư vấn

Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định."

Căn cứ vào điều luật này, công ty bạn có thể làm 1 bộ hồ sơ công ty vừa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư vừa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.