Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Bán nhà khi có thành viên không đồng ý

(Số lần đọc 674)
Có phải khi một trong các thành viên trong nhà không đồng ý thì ko được bán nhà, phải giải quyết thế nào??

I. Căn cứ pháp lý

  • Luật Nhà ở

II. Nội dung tư vấn

Khoản 2 Điều 96 Luật Nhà ở quy định về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung như sau:

“ …Trong trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung bán phần quyền sở hữu nhà ở của mình thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác. Trong trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật dân sự”

Như vậy, trong trường hợp này, khi bán nhà thuộc sở hữu chung mà có người không đồng ý thì người này được ưu tiên mua nhà trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo, hết thời hạn này mà người đó không mua thì các chủ sở hữu khác có quyền bán nhà cho người khác. Sau khi bán thì các chủ sở hữu nhà ở sẽ thanh toán phần giá trị quyền sở hữu nhà ở cho người chủ sở hữu không muốn bán nhà.