Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Các trường hợp được tham gia đấu thầu?

(Số lần đọc 520)
Nếu một bên có ý định muốn huỷ thầu thì bên còn lại có được pháp luật bảo vệ không

I. Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu :

Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu khi đáp ứng  điều kiện sau "Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên"

Theo quy định trên, Công ty A và Công ty C không độc lập về tài chính với Công ty B nên theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu thì Công ty A và Công ty C không thể tham dự gói thầu tư vấn do công ty B là đơn vị lập hồ sơ mời thầu.