Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Xác định hạn mức, vượt hạn mức đất nông nghiệp ?

(Số lần đọc 772)
Làm thế nào để xác định đất trong hạn mức hay vượt hạn mức??

I. Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
  • Luật đất đai năm 2013

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có một số thay đổi về thời hạn giao đất và hạn mức giao đất như sau:

Điều 126 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 1 Điều 129 Luật đất đai năm 2013 quy định về hạn mức giao đất như sau:

“1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác”.

Trường hợp của gia đình ông A là đã sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (01/07/2014) thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 8 Điều 210 Luật đất đai năm 2013: "8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này". Theo đó, đối với diện tích đất thuộc hạn mức được giao theo quy định của pháp luật thì gia đình ông A vẫn tiếp tục gia hạn bình thường, còn đối với diện tích đất vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất và trả tiền thuê đấttheo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì việc thuê đất được thực hiện như sau:

"1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai".

Về việc xác định tiền thuê đất được quy định cụ thể tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.