Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp

(Số lần đọc 732)
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng được quan tâm rất nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên khi làm thủ tục chuyển nhượng đa phần các doanh nghiệp thường gặp vướng mắc về thủ tục chuyển nhượng, vấn đề chịu thuế và lệ phí khi chuyển nhượng

I. Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013
  • BLDS 2015
  • Luật doanh nghiệp

II. Nội dung tư vấn

Để thực hiện được thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013, theo đó phải đáp ứng các điều kiện sau:

"a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Khi đã đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng thì đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và sẽ có hiệu lực kể từ lúc ghi vào sổ địa chính.

Về thủ tục:

Bước 1: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất. Các bên mang hợp đồng chuyển nhượng đất đến văn phòng công chứng để yêu cầu công chứng kèm theo là bản sao các giấy tờ tùy thân; bản sao giấy CNQSDĐ; bản  sao các giấy tờ khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng kí sang tên. Cần có các giấy tờ: Hợp đồng chuyền nhượng; giây chứng nhận QSDĐ; giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu...Thực hiện tại văn phòng đăng kí đất đai.

Bước 3: Căn cứ vào hồ sơ cơ quan quản lý đất đai sẽ kiểm tra xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính

Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì sau đó văn phòng đăng kí đất đai sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên bạn.

+ Các khoản phí, thuế phải nộp:

  • Lệ phí trước bạ = 0.5% x  giá do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định.

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Điều 14 Nghị đinh 218/2013/NĐ-CP quy định:

"Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng mua, bán bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua, bán bất động sản thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng thì tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. "