Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Điều kiện tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất?

(Số lần đọc 1054)
Dưới đây là điều kiện của tổ chức để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.


Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn

1.   Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Khi đấu giá quyền sử dụng đất thì tổ chức, cá nhân cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+     Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;

+     Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật đấu giá tài sản.

2.   Các trường hợp được đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất bao gồm:

+     Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

+     Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

+     Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

+     Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

+     Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

+     Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

+     Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

+     Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3.   Các trường hợp không được đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp cụ thể như sau:

+     Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

+     Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+     Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức theo quy định pháp luật;

+     Đất được tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng để xây dựng trụ sở làm việc;

+     Sử dụng đất vào mục đích khoáng sản;

+     Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở dịch vụ;

+     Giao đất có cán bộ, công chứng, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

+     Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

+     Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

Đây là các trường hợp được nhà nước giao quyền sử dụng đất nhằm mục đích công cộng, nhân đạo. Chi phí giao đất trong các trường hợp trên rất thấp hoặc không có. Trường hợp này không được đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tránh các trường hợp các tổ chức, cá nhân nhận đất với chi phí thấp sau đó bán lại với chi phí cao, điều này là không phù hợp với mục đích công cộng ban đầu của Nhà nước.

4.   Điều kiện để tổ chức thực hiện quyền đấu giá quyền sử dụng đất

Các tổ chức khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cần tuân thủ các điều kiện sau:

+     Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+     Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

+     Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5.   Điều kiện đối với người tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

+     Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 – Luật đất đai 2013;

+     Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

6.   Quy trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức cần thực hiện theo quy trình sau:

+     Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

+     Lập hồ sơ chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất;

+     Ra quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

+     Cơ quan có thẩm quyền xác định giá khởi điểm của thửa đất được xem xét đấu giá quyền sử dụng đất;

+     Tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất;

+     Đưa ra kết quả của cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

+     Nếu có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào kho bạc nhà nước.