Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Cần làm gì khi đất mình sử dụng ổn định nhưng Gia đình khác đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

(Số lần đọc 10542)
Nội dung cần tư vấn: Năm 2003 ông Nguyễn Văn A thấy có thửa đất là 1 bãi rác không có ai sử dụng. Vì vậy, ông A cùng vợ đã khai hoang, tôn tạo, san lấp thửa đất để trồng cây hàng năm và 1 số cây lâu năm sử dụng từ năm 2003 cho đến nay. Tháng 9/2022 Ông Nguyễn Văn B là hàng xóm bất ngờ mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất qua cho ông A và thông báo thửa đất nêu trên đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông B và yêu cầu ông A nhanh chóng di chuyển các tài sản hiện có của ông A ra khỏi thửa đất nêu trên. Vì vậy ông A đã liên hệ với Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp tư vấn và hỗ trợ bên A giải quyết vụ việc nêu trên.
Sau khi nhận được ý kiến, hồ sơ do ông Nguyễn Văn A cung cấp, Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp có ý kiến như sau:
 I. Căn cứ pháp lý
- Luật đất đai 2013
- Nghị định 43/2014/NĐ-CP
- Thông tư 24/2014
  II. Nội dung tư vấn
         Hiện tại, Công ty Luật HILAP chỉ tiếp nhận được ý kiến trình bày từ phía khách hàng và một số giấy tờ xác nhận của hàng xóm về việc ông A sử dụng đất ổn định từ năm 2003 cho đến nay.
Bước 1: Làm đơn đề nghị ngăn chặn của thửa đất nêu trên gửi tới UBND xã/phường nơi có thửa đất, Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có thửa đất
Bước 2: Thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên tại UBND xã/phường, Phòng tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có thửa đất.
Bước 3: Liên hệ với các hộ gia đình lân cận thửa đất để thu thập thông tin
            Quá quá trình liên hệ làm việc với UBND xã/phường, Phòng tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có thửa đất Công ty Luật HILAP đã thu thập được sổ mục kê, sổ địa chính, bản đồ qua các thời kỳ, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ Công ty Luật HILAp nhận thấy có sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
1. Trong hồ sơ sổ mục kê, sổ địa chính, bản đồ qua các thời kỳ thửa đất nêu trên không có tên của ông Nguyễn Văn B
2. Hồ sơ tại hồ sơ do Phòng tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có thửa đất cung cấp có xác nhận của UBND phường/xã xác nhận ông Nguyễn Văn B sử dụng đất ổn định lâu dài từ năm 2003 cho đến nay. Tuy nhiên, không có các giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định tại khoản 2 điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
“2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:
a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;
c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;
g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;
h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;
i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;
k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.”
3. Kiểm tra hiện trạng thì gia đình ông B không có bất cứ tài sản gì trên thửa đất nêu trên (Thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất: Trồng cây lâu năm). Như vậy, khẳng định ông B đã không sử dụng thửa đất nêu trên từ rất lâu.
4. Thu thập ý kiến khu dân cư: Đã có nhiều hộ gia đình khẳng định ông A đã khai hoang, tôn tạo và sử dụng thửa đất từ năm 2003 cho đến nay và toàn bộ tài sản hiện có trên thửa đất là của gia đình ông A.
5. Tại phiếu lấy ý kiến khu dân cư do UBND phường/xã lập ngày 01/07/2022 có các hộ gia đình cho ý kiến ông B đã sử dụng thửa đất nêu trên ổn định lâu dài từ năm 1998.
Từ các vấn đề chỉ ra trong hồ sơ Công ty Luật HILAP từ vấn khách hàng:
1. Khiếu nại quyết định hành chính (Khiếu nại Giấy chứng nhận QSDĐ đã được UBND TP cấp cho ông B)
2. Làm đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai gửi cho UBND xã/phường.