Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Hồ sơ đăng ký mã số thuế gồm những gì? Thực hiện đăng ký mã số thuế online như thế nào?

(Số lần đọc 9857)
I. Cơ sở pháp lý: Luật Quản lý thuế 2019

II. Nội dung:

1.1 Hồ sơ đăng ký thuế gồm những gì?

Căn cứ tại Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

- Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế;

+ Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

- Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

!.2 Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online?

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online đối với hộ gia đình, cá nhân

Bước 1: Truy cập vào website của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và chọn mục Đăng ký thuế lần đầu

Bước 2: Chọn đối tượng “Hộ kinh doanh - cá nhân”

Bước 3: Chọn mục “Đăng ký thuế lần đầu” và chọn “Kê khai nộp hồ sơ”

Bước 4: Chọn “Đối tượng tương ứng” sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 5: Điền thông tin tương ứng và chọn “Tiếp tục”

Trường hợp chọn sai đối tượng có thể chọn “Quay lại” để chọn lại đối tượng tương ứng

Bước 6: Điền tờ khai tương ứng

Bước 7: Sau khi điền xong tờ khai chọn 01 trong 03 Mục sau để hoàn thành.

Trong đó:

- Lưu bản nháp khi muốn lưu trữ dữ liệu đã nhập

- Nhập lại sẽ xóa hết dữ liệu đã điền

- Hoàn thành kê khai để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online đối với tổ chức:

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và chọn mục Đăng ký thuế lần đầu

Bước 2: Chọn đối tượng “Tổ chức”

Bước 3: Chọn mục “Đăng ký thuế lần đầu” và chọn “Kê khai nộp hồ sơ” và chọn đối tượng tương ứng

Bước 4: Điền thông tin tương ứng và chọn “Tiếp tục”

Bước 6: Điền tờ khai tương ứng

Bước 7: Sau khi điền xong tờ khai chọn 01 trong các mục sau để hoàn thành.

Trong đó:

- Thêm phụ lục nếu có

- Lưu bản nháp khi muốn lưu trữ dữ liệu đã nhập

- Nhập lại sẽ xóa hết dữ liệu đã điền

- Hoàn thành kê khai để hoàn tất thủ tục đăng ký.