Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

(Số lần đọc 1897)
Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Loại hình doanh nghiệp này được nhiều người lựa chọn thành lập vì những ưu điểm như: cơ cấu gọn nhẹ, dễ quản lý; chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn điều lệ của công ty... Vậy thủ tục đăng ký thành lập loại công ty TNHH một thành viên có điểm gì đáng chú ý. Bài viết dưới đây của bộ phận tư vấn Công ty TNHH Luật Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp sẽ làm rõ nội dung này.
Mục lục bài viết [HIỆN]

1. Cơ sở pháp lý:

-Luật Doanh nghiệp 2014;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam;

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp;

– Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí môn bài;

– Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư về thuế.

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

- Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

2. Nội dung tư vấn:

Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về công ty TNHH một thành viên như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”

Theo quy định trên, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu, có tư cách pháp nhân, không được phát hành cổ phần, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

cty tnhh-1-tv-.jpg

Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên - 1900.6248

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên gồm những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị trước khi đăng ký thành lập

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, chủ ở hữu doanh nghiệp cần xem xét và ra quyết định về những nội dung sau đây:

Thứ nhất, về tên công ty TNHH một thành viên.

Tên doanh nghiệp được quy định tại các Điều 38,39,40 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác và vi phạm những điều cấm về đặt tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về tên tiếng Việt của công ty TNHH một thành viên

Phải bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” và Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Về tên bằng tiếng nước ngoài của công ty TNHH một thành viên:

Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

* Về tên viết tắt của công ty TNHH một thành viên:

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Thứ hai, về trụ sở công ty TNHH một thành viên.

Trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên phải có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Chú ý, theo quy đinh định tại Luật nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015, trụ sở công ty TNHH một thành viên không được đặt tại căn hộ chung cư, diện tích thuộc nhà chung cư trừ trường hợp trụ sở đặt tại phần Trung tâm thương mại và/hoặc văn phòng của các tòa nhà hỗn hợp.

Thứ ba, về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH một thành viên.

Chủ sở hữu công ty lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để đăng ký. Công ty có thể ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngay dưới ngành cấp bốn.

Với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Thứ tư, về vốn điều lệ.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hiện tại, pháp luật không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập doanh nghiệp, trừ một số trường hợp mà pháp luật có quy định doanh nghiệp phải đảm bảo số vốn tối thiểu (vốn pháp định) để hoạt động trong ngành, nghề đó.

Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm :

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư - nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho người thành lập doanh nghiệp biết.

ct tnhh mtv.jpg

Tư vấn pháp luật qua tổng đài 1900.6248

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân và đăng ký trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, tuy nhiên, nội dung con dấu phải thể hiện thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Trong thời gian 3 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi kết quả về cho doanh nghiệp. Trong thời gian chờ kết quả, trong trường hợp cần thiết doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng dấu pháp nhân vào các văn bản giấy tờ nội bộ của doanh nghiệp.

Bước 5: Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

* Treo bảng hiệu tại trụ sở đã đăng ký:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty có thể tiến hành treo bảng hiệu với các nội dung: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ công ty; số điện thoại hoặc địa chỉ email.

* Mua chữ ký số:
Chữ ký số được ứng dụng nhiều nhất vào các giao dịch điện tử như: email, thanh toán trực tuyến, chuyển tiền,….Ngoài ra thì chữ ký số cũng được dùng đối với doanh nghiệp trong các công việc như: khai thuế online, khai báo hải quan và một số thủ tục trực tuyến khác. Doanh nghiệp có thể mua chữ ký số từ các đơn vị cung cấp uy tín.

* Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần nộp tờ khai lệ phí môn bài và đóng tiền lệ phí môn bài tại chi cục thuế - nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Nếu không tuân thủ thời hạn nộp thuế môn bài, doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt hành chính theo Thông tư 130/2013/ TT-BTC của BTài chính.

* Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp:

-  Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mẫu của ngân hàng nơi doanh nghiệp muốn mở tài khoản.

-  Doanh nghiệp mang đầy đủ hồ sơ đến ngân hàng để thực hiện thủ tục mở tài khoản.

- Khi có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp tiến hành thủ tục thông báo về thông tin tài khoản ngân hàng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* In hóa đơn VAT:

  Làm đơn thành 02 bản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của công ty và nộp đơn trực tiếp tại chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về việc xin chấp thuận của Chi cục cho doanh nghiệp được đặt in hoá đơn VAT. Sau khi nộp đơn, bên chi cục sẽ cho một phiếu hẹn trả kết quả.

- Sau khoảng 3-5 ngày kể từ ngày nộp đơn, Chi cục thuế tiến hành cử đoàn xuống kiểm tra trực tiếp trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lập biên bản chấp thuận.

- Đến ngày hẹn doanh nghệp sẽ lấy kết quả tại chi cục thuế.

- Sau khi có công văn chấp thuận cho phép doanh nghiệp đặt in hoá đơn. Doanh nghiệp liên hệ và làm theo hướng dẫn của bên in hoá đơn và thông báo với bên chi cục thuế về việc công ty sẽ sử dụng bao nhiêu số hóa đơn.

Nếu không thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được sửa đổi một số Điều bởi Thông tư 176/2016/TT-BTC. 

 Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài, gọi số: 1900.6248

26d5bf8a1b77fa29a366.jpg  


Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

P.L

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Đất đai qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

Dịch vụ tư vấn lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Hôn nhân và gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dich vụ tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan: 

Mẫu giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH 1 thành viên' ( 01:51 | 21/05/2018 ) 
Có thể chia tách công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên được không ?' ( 10:25 | 22/02/2018 ) 
Phân biệt giữa công ty TNHH 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân?' ( 09:57 | 21/02/2018 ) 
Quản trị của công ty TNHH 1 thành viên mà thành viên đó là cá nhân ?' ( 03:10 | 01/02/2018 ) 
Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên' ( 04:01 | 22/06/2017 ) 

TAGs:19006248 thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU GIÁ
Hoạt động Đấu thầu và Đấu giá là những hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân liên quan trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều phương tiện truyền thông và tổ chức, cá nhân có sự nhầm lẫn căn bản về hai khái niệm và hoạt động này.
HẠN CHẾ THỜI GIAN LÀM THÊM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 và thay thế cho một loạt Nghị định như: Nghị định 195/CP ngày 31...
CÁC GIẢI PHÁP KHI NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ BIẾN ĐỘNG
Trong bối cảnh nhập khẩu hàng hoá, biến động tỷ giá là vấn đề thường xuyên xẩy ra và khó tránh khỏi. Phán đoán thị trường và đưa ra dự đoán là công việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp
THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, Công ty là một tổ chức có nhiều chủ thể như chủ sở hữu Công ty, Người sử dụng lao động, Người lao động….Một Công ty cổ phần thì mọi vị trí đều có thể thuê thì kể cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty….Như vậy ai sẽ là chủ thể ký kết Hợp đồng lao động với tất cả mọi người lao...
VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ VÀ CON DẤU TRONG DOANH NGHIỆP
Trong doanh nghiệp, chữ ký và con dấu có giá trị như thế nào? Người đại diện pháp nhân ký không đóng dấu có được không? Hợp đồng có chữ ký của người không đại diện pháp nhân mà có đóng dấu thì giá trị thế nào là những câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn thắc mắc. Để giải đáp những vấn đề trên, chúng ta...
Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu Công ty là yếu tố phân biệt hàng hóa dịch vụ của các thương nhân cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc có các thông tin tương đồng nhau. Vì vậy xây dựng một thương hiệu tốt luốn gắn liền với việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tránh sự xâm phạm của những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh
Tranh chấp về đầu tư được giải quyết ở đâu?
Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đầu tư
Tư vấn về việc chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư
Công ty luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin được tư vấn về vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư như sau:
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tư vấn về trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp (HILAP) cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh về các vấn đề:
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tiến Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp


Vũ Thị Hiếu
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý 
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software