Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Thành lập doanh nghiệp để hoạt động năm 2022 mới nhất

(Số lần đọc 7280)
Thành lập doanh nghiệp là thủ tục hành chính cần thiết để một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Lựa chọn một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tư vấn, tạo hành lang pháp lý an toàn để doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển đúng định hướng. Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tự hào là đơn vị tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, tư vấn pháp lý thường xuyên cho hàng nghìn doanh nghiệp tại Hà Nội luôn sẵn sàng tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp cho các nhà khởi nghiệp mới trên thị trường.
Mục lục bài viết [HIỆN]

1. Thành lập doanh nghiệp là gì?


Doanh nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức. Doanh nghiệp có thể là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần. Xét về nguồn vốn góp có thể có doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có pháp nhân góp vốn, doanh nghiệp có cá nhân góp vốn. Doanh nghiệp là một tổ chức hoạt động kinh tế có thể mang lợi nhuận hoặc lợi ích hợp pháp khác cho cá nhân hoặc xã hội.
Thành lập doanh nghiệp là một thủ tục hành chính để tạo nên một doanh nghiệp. Trước khi thành lập doanh nghiệp, người sáng lập có thể thực hiện trước các công việc liên quan, thực hiện các Hợp đồng kinh tế để phục vụ thành lập doanh nghiệp. Kể từ khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp chính thức có mã số thuế và được cung ứng dịch vụ, sản phẩm hợp pháp cho khách hàng, đối tác.
070614105904.JPG
Luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp

2. Những thông tin cần thiết để thành lập doanh nghiệp.

 Bảng yêu cầu cung cấp thông tin

STT

Yêu cầu

Khách hàng cung cấp

Ghi chú

1.

Tên công ty

-    Tên tiếng Việt:

-    Tên tiếng nước ngoài:

-    Tên viết tắt:

 

2.

Thông tin địa chỉ trụ sở

chính

-    Địa chỉ:

-    Số điện thoại, email (nếu có).

Địa chỉ chi tiết đến

số nhà, thôn, xóm

3.

Thông tin về vốn điều lệ Mệnh giá cổ phần

Thời điểm góp vốn

 

VNĐ

4.

Thông tin các cổ đông sáng lập (ít nhất 3 cổ đông) Tỷ lệ vốn góp

-    Địa chỉ thường trú:

-    Nơi ở hiện tại:

-    Số vốn góp:

-    Số điện thoại (nếu có)

-    CCCD

Địa chỉ chi tiết đến số nhà, thôn, xóm

5.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật

-    Địa chỉ thường trú:

-    Nơi ở hiện tại:

-    Chức danh:

-    Số điện thoại (nếu có)

-    CCCD

 

6.

Ngành nghề đăng ký

kinh doanh

 

(Nêu rõ ngành

nghề chính)3. Những thông tin lưu ý về thành lập doanh nghiệp

3.1. Về tên doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2015 không được trùng hay gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
Tên doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp.
Ví dụ: Công ty CP Thương mại Dịch vụ CX
Tên doanh nghiệp phải phù hơp với văn hóa, đạo đức, không vi phạm pháp luật.

3.2. Về vốn điều lệ của doanh nghiệp


Trừ những ngành nghề yêu cầu vốn pháp đinh, một doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ theo tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế. Trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải góp đủ vốn vào công ty để hoạt động. Trường hợp trong vòng 90 ngày không góp đủ vốn, tùy từng loại hình doanh nghiệp có hướng xử lý đúng quy định. cụ thể:

Loại hình

Cách thức thực hiện

Công ty TNHH 1 thành viên (Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định trên, chủ sở hữu công ty phải: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp thực tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Công ty TNHH 2 thành viên (khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Sau 90 ngày, nếu không góp đủ vốn, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cụ thể:

+ Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

+ Nếu chưa chào bán hết, phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp.

Công ty cổ phần (Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

- Sau 90 ngày, nếu chưa góp đủ vốn, cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này.

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn cũng như chủ doanh nghiệp tư nhân phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

- Riêng đối với thành viên góp vốn công ty hợp danh, trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên

3.3. Về ngành nghề đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động tất cả các ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ các ngành nghề pháp luật cấm. Đối với các ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp cần đảm bảo đủ điều kiện mới được hoạt động. Một số ngành nghề điều kiện đặc thù như giáo dục. y tế, luật. chứng khoán,... là những ngành nghề chuyên biệt, cần đủ điều kiện để hoạt động.

3.4. Về trụ sở công ty


Trụ sở công ty là nơi hoạt động, giao dịch của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có trụ sở ỏ một địa điểm xác định, hợp pháp. Theo Luật nhà ở, các chung cư để ở không nhằm mục đích thương mại không được là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Ngoài ra, các thông tin tư vấn khác, doanh nghiệp cần các thông tin tư vấn khác liên hệ trực tiếp hotline 0962893900.

4. Thành lập doanh nghiệp năm 2020

Thành lập doanh nghiệp 2021 doanh nghiệp nhận được
1️⃣Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2️⃣Con dấu tròn doanh nghiệp
3️⃣Con dấu chức danh của giám đốc doanh nghiệp
4️⃣Tư vấn bởi Luật sư, chuyên viên trong tháng đầu thành lập
5️⃣ Tư vấn tối ưu hóa về thuế trong quý đầu thành lập
6️⃣Tư vấn lập tài khoản ngân hàng miễn phí
..................................

Ls_doanh_nghiep_1.jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0962893900 hoặc Email:phonggiayphep.hilap@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Địa chỉ chi nhánh: VP6 - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Phạm Trang

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

- Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0982.033.335

Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình - 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

TAGs:#thanhlapdoanhnghiep #tuvandoanhnghiep

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU GIÁ
Hoạt động Đấu thầu và Đấu giá là những hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân liên quan trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều phương tiện truyền thông và tổ chức, cá nhân có sự nhầm lẫn căn bản về hai khái niệm và hoạt động này.
HẠN CHẾ THỜI GIAN LÀM THÊM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 và thay thế cho một loạt Nghị định như: Nghị định 195/CP ngày 31...
CÁC GIẢI PHÁP KHI NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ BIẾN ĐỘNG
Trong bối cảnh nhập khẩu hàng hoá, biến động tỷ giá là vấn đề thường xuyên xẩy ra và khó tránh khỏi. Phán đoán thị trường và đưa ra dự đoán là công việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp
THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, Công ty là một tổ chức có nhiều chủ thể như chủ sở hữu Công ty, Người sử dụng lao động, Người lao động….Một Công ty cổ phần thì mọi vị trí đều có thể thuê thì kể cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty….Như vậy ai sẽ là chủ thể ký kết Hợp đồng lao động với tất cả mọi người lao...
VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ VÀ CON DẤU TRONG DOANH NGHIỆP
Trong doanh nghiệp, chữ ký và con dấu có giá trị như thế nào? Người đại diện pháp nhân ký không đóng dấu có được không? Hợp đồng có chữ ký của người không đại diện pháp nhân mà có đóng dấu thì giá trị thế nào là những câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn thắc mắc. Để giải đáp những vấn đề trên, chúng ta...
Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu Công ty là yếu tố phân biệt hàng hóa dịch vụ của các thương nhân cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc có các thông tin tương đồng nhau. Vì vậy xây dựng một thương hiệu tốt luốn gắn liền với việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tránh sự xâm phạm của những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh
Tranh chấp về đầu tư được giải quyết ở đâu?
Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đầu tư
Tư vấn về việc chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư
Công ty luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin được tư vấn về vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư như sau:
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tư vấn về trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp (HILAP) cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh về các vấn đề:
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tén Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software