Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Văn phòng đại diện có được miễn lệ phí môn bài không?

(Số lần đọc 407)


1. Một số khái niệm liên quan tới miễn lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

- Văn phòng đại diện: Theo nội dung định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”.

- Lệ phí môn bài: Hiện tại, pháp luật chưa có quy định cụ thể về định nghĩa của lệ phí môn bài. Nhưng thông qua tổng hợp và phân tích, có thể hiểu lệ phí môn bài là khoản tiền nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số vốn đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc doanh thu của năm.

2. Văn phòng đại diện có được miễn lệ phí môn bài không?

Thứ nhất, cần phải khẳng định: không phải trong tất cả các trường hợp, văn phòng đại diện đều được miễn lệ phí môn bài. Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ngoại trừ trường hợp hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài, thì văn phòng đại diện chỉ được miễn trong một thời hạn cụ thể. Kết thúc thời hạn này, văn phòng đại diện phải tiến hành nộp lệ phí môn bài theo trình tự, thủ tục và mức phí mà luật định.

Thứ hai, Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định, văn phòng đại diện của những tổ chức, cá nhân sau đây chỉ khi có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì mới phải nộp lệ phí môn bài:

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

(2) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

(3) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

(4) Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

(5) Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ hai điều trên, có thể hiểu:

- Trường hợp văn phòng đại diện không hoạt động thì đương nhiên không phát sinh nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài;

- Trường hợp văn phòng đại diện có hoạt động thì phải xem xét đến việc văn phòng đại diện đó thuộc diện nào trong số ba trường hợp: (1) Hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài; (2) Được miễn lệ phí môn bài trong một thời hạn cụ thể; (3) Không được miễn lệ phí môn bài.

Cụ thể như sau:

2.1. Các trường hợp văn phòng đại diện hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP, văn phòng đại diện hoàn toàn được miễn lệ phí môn bài trong suốt quá trình hoạt động thuộc hai trường hợp sau:

1. Văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;

2. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

2.2. Các trường hợp văn phòng đại diện chỉ được miễn lệ phí môn bài trong một thời hạn cụ thể

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp văn phòng đại diện chỉ được miễn lệ phí môn bài trong một thời hạn cụ thể như sau:

1. Văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với văn phòng đại diện thuộc:

- Tổ chức thành lập mới (mã số doanh nghiệp mới).

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cần lưu ý rằng, "Năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh” không phải là 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 01 năm kể từ ngày lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thay vào đó, "năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh" ở đây cần tính khoảng thời gian cố định từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của mỗi năm.

Tức là, bất kể văn phòng đại diện được thành lập hoặc bắt đầu ra hoạt động tại thời điểm nào trong năm, ví dụ tháng 02 (đầu năm) hoặc tháng 11 (cuối năm), thì ngày 31 tháng 12 của năm đó vẫn là thời điểm kết thúc thời hạn mà văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài. Kể từ ngày 01 tháng 01 của sau, văn phòng đại diện bắt đầu phải nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật;

2. Văn phòng đại diện thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 được miễn lệ phí môn bài. Để xác định thời điểm hết thời hạn miễn lệ phí môn bài trong trường hợp này, cần lưu ý về mốc thời điểm ngày 25 tháng 02 năm 2020 (tức ngày Nghị định 22/2010/NĐ-CP có hiệu lực) như sau:

- Nếu được thành lập trước thời điểm này, thời hạn miễn lệ phí môn bài là trong 03 năm, tính từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 đến hết thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài;

- Nếu được thành lập kể từ sau thời điểm này, thời hạn miễn lệ phí môn bài là trong 03 năm, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đến hết thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Lưu ý: Về bản chất, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân. Do vậy:

- Chỉ trong khoảng thời gian mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 vẫn đang trong thời hạn được miễn lệ phí môn bài, thì khi đó, văn phòng đại diện mới đồng thời được miễn lệ phí môn bài;

- Ngược lại, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 hết thời hạn được miễn lệ phí môn bài, thì khi đó, văn phòng đại diện đồng thời không miễn lệ phí môn bài, mà phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật.

2.3. Các trường hợp văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài

Văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài và vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật là văn phòng đại diện:

- Không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài; hoặc, - Không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2007 không thành lập văn phòng đại diện ngay sau khi vừa được cấp mã số doanh nghiệp mới hoặc vừa mới đi vào hoạt động lần đầu. Thay vào đó, họ thành lập văn phòng đại diện khi tổ chức đã đi vào hoạt động lâu năm, không còn thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Khi ấy, văn phòng đại diện đồng thời không được miễn lệ phí môn bài, mà phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật;

- Văn phòng đại diện không phải của doanh nghiệp tư nhân (thay vào đó, có thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh) kinh doanh tại địa bàn miền núi, thì văn phòng đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định pháp luật;

- Một số trường hợp khác trên thực tế.

3. Mức thu lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định:

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện thuộc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là 1.000.000 đồng/năm;

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (tức là năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp):

- Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm (1.000.000 đồng/năm);

- Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm (500.000 đồng/năm);

3. Mức thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện thuộc hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại:

- Trường hợp hoạt động trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm (1.000.000 đồng/năm);

- Trường hợp hoạt động trở lại trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm (500.000 đồng/năm).

4. Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TAGs:phí môn bài văn phòng đại diện

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU GIÁ
Hoạt động Đấu thầu và Đấu giá là những hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân liên quan trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều phương tiện truyền thông và tổ chức, cá nhân có sự nhầm lẫn căn bản về hai khái niệm và hoạt động này.
HẠN CHẾ THỜI GIAN LÀM THÊM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 và thay thế cho một loạt Nghị định như: Nghị định 195/CP ngày 31...
CÁC GIẢI PHÁP KHI NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ BIẾN ĐỘNG
Trong bối cảnh nhập khẩu hàng hoá, biến động tỷ giá là vấn đề thường xuyên xẩy ra và khó tránh khỏi. Phán đoán thị trường và đưa ra dự đoán là công việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp
THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, Công ty là một tổ chức có nhiều chủ thể như chủ sở hữu Công ty, Người sử dụng lao động, Người lao động….Một Công ty cổ phần thì mọi vị trí đều có thể thuê thì kể cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty….Như vậy ai sẽ là chủ thể ký kết Hợp đồng lao động với tất cả mọi người lao...
VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ VÀ CON DẤU TRONG DOANH NGHIỆP
Trong doanh nghiệp, chữ ký và con dấu có giá trị như thế nào? Người đại diện pháp nhân ký không đóng dấu có được không? Hợp đồng có chữ ký của người không đại diện pháp nhân mà có đóng dấu thì giá trị thế nào là những câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn thắc mắc. Để giải đáp những vấn đề trên, chúng ta...
Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu Công ty là yếu tố phân biệt hàng hóa dịch vụ của các thương nhân cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc có các thông tin tương đồng nhau. Vì vậy xây dựng một thương hiệu tốt luốn gắn liền với việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tránh sự xâm phạm của những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh
Tranh chấp về đầu tư được giải quyết ở đâu?
Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đầu tư
Tư vấn về việc chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư
Công ty luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin được tư vấn về vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư như sau:
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tư vấn về trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp (HILAP) cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh về các vấn đề:
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tén Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software