Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Khi nào doanh nghiệp cần cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

(Số lần đọc 1260)
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật hiện hành. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kịp thời cập nhật và bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình sao cho chính xác và nhanh chóng. Vậy thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 05103.png


Thế nào là cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là việc thêm vào những thông tin mới hoặc sửa đổi các thông tin cũ có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sao cho đầy đủ và kịp thời, đồng thời phải thống nhất với quy định pháp luật hiện hành. Tức là, cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không phải là sự thay đổi hoàn toàn về thông tin mà những thông tin của doanh nghiệp vẫn luôn giữ nguyên bản chất, nhưng do Cơ quan Nhà nước đưa ra sự thay đổi về pháp luật, hành chính nên doanh nghiệp cần phải cập nhật, bổ sung các thông tin đó sao cho kịp thời và chính xác.

Như vậy, khác với thủ tục thông báo, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là khi có sự thay đổi thông tin của nội bộ như ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ; loại hình doanh nghiệp;... thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin được thực hiện khi pháp luật có sự thay đổi quy định dẫn đến thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cũng phải thay đổi theo.

 

Nghĩa vụ cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, một trong các nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp đó là: “Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Như vậy, việc cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 1 nghĩa vụ phải thực hiện đúng và đầy đủ của doanh nghiệp, thể hiện sự thống nhất trong việc công khai thông tin từ phía doanh nghiệp và các quy định của pháp luật từ Cơ quan Nhà nước.

 

Khi nào doanh nghiệp cần cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

- Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

Như vậy, khi thực hiện đăng ký, thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần bổ sung những thông tin còn thiếu trong hồ sơ, bao gồm: số điện thoại, số fax, thư điện tử, website; trong đó, thông tin về số điện thoại là yêu cầu bắt buộc. Đây là điều kiện đủ để hồ sơ được coi là hợp lệ.

- Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp

+ Điều kiện: Các thông tin cập nhật, bổ sung làm thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp sau thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(1) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

(2) Đổi tên doanh nghiệp;

(3) Thay đổi thành viên hợp danh;

(4) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

(5) Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp;

(6) Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

(7) Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

(8) Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;

(9) Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

+ Kết quả xử lý hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp:

+ Điều kiện: Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin là những thông tin không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời không thuộc các trường hợp sau thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(1) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

(2) Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;

(3) Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

(4) Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

(5) Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

+ Kết quả xử lý hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh: Bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp thêm Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

Thủ tục đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bằng các phương thức:

- Nộp trực tiếp

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo và nêu rõ lý do.

Bước 5: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Hồ sơ cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin;

2. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Nếu có);

3. Bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (Nếu có) và giấy tờ có liên quan;

4. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Nếu có).

                                                                           Hiếu Vũ

Hi vọng rằng qua bài viết bên trên, quý khách hàng đã có cái nhìn toàn diện và giải quyết được những vướng mắc của bạn. Công ty Luật Hồng Thái cung cấp dịch vụ pháp lý để cùng đồng hành với những vấn đề pháp lý của Quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0962893900 hoặc Email:phonggiayphep.hilap@gmail.com     

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Địa chỉ chi nhánh: VP6 - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

- Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0982.033.335

Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình - 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU GIÁ
Hoạt động Đấu thầu và Đấu giá là những hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân liên quan trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều phương tiện truyền thông và tổ chức, cá nhân có sự nhầm lẫn căn bản về hai khái niệm và hoạt động này.
HẠN CHẾ THỜI GIAN LÀM THÊM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 và thay thế cho một loạt Nghị định như: Nghị định 195/CP ngày 31...
CÁC GIẢI PHÁP KHI NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ BIẾN ĐỘNG
Trong bối cảnh nhập khẩu hàng hoá, biến động tỷ giá là vấn đề thường xuyên xẩy ra và khó tránh khỏi. Phán đoán thị trường và đưa ra dự đoán là công việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp
THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, Công ty là một tổ chức có nhiều chủ thể như chủ sở hữu Công ty, Người sử dụng lao động, Người lao động….Một Công ty cổ phần thì mọi vị trí đều có thể thuê thì kể cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty….Như vậy ai sẽ là chủ thể ký kết Hợp đồng lao động với tất cả mọi người lao...
VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ VÀ CON DẤU TRONG DOANH NGHIỆP
Trong doanh nghiệp, chữ ký và con dấu có giá trị như thế nào? Người đại diện pháp nhân ký không đóng dấu có được không? Hợp đồng có chữ ký của người không đại diện pháp nhân mà có đóng dấu thì giá trị thế nào là những câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn thắc mắc. Để giải đáp những vấn đề trên, chúng ta...
Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu Công ty là yếu tố phân biệt hàng hóa dịch vụ của các thương nhân cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc có các thông tin tương đồng nhau. Vì vậy xây dựng một thương hiệu tốt luốn gắn liền với việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tránh sự xâm phạm của những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh
Tranh chấp về đầu tư được giải quyết ở đâu?
Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đầu tư
Tư vấn về việc chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư
Công ty luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin được tư vấn về vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư như sau:
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tư vấn về trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp (HILAP) cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh về các vấn đề:
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tén Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software