Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

[Cập nhật] Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm

(Số lần đọc 1426)
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sẽ chấm dứt khi nào? Mời bạn đọc cùng Luật Hồng Thái tìm hiểu.


SHTT.jpg


Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2019, 2022.

Nghị định số 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Nội dung

Quyền tác giả là gì?

Căn cứ theo quy định tại điều 4 Luật SHTT, Quyền tác giả “là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

Thêm nữa, tại điều 18 Luật này có quy định về các quyền liên quan, cụ thể: “Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản”.

Như vậy, khi tổ chức, cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, là chủ sở hữu đối với tác phẩm đó và được hưởng các quyền liên quan gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, sau đây gọi tắt là quyền tác giả.

 

Điều kiện bảo hộ đối với quyền tác giả

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật SHTT, quyền tác giả phát sinh khi:

- Tác phẩm được tạo ra phải có tính sáng tạo

- Được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định như: truyện, thơ, tác phẩm điện ảnh,…không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Do vậy, nếu tác phẩm đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật thì khi đó quyền tác giả phát sinh và tác phẩm sẽ được bảo hộ.

Theo điều 13 Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2019, 2022; quy định quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ khi:

- Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào khác

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam hay nước ngoài có tác phẩm công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.

- Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Như vậy, để tác phẩm được bảo hộ thì tác giả phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Các loại hình tác phẩm nào sẽ được bảo hộ quyền tác giả?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm:

STT

Loại hình

1

Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

2

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

3

Tác phẩm báo chí

4

Tác phẩm sân khấu

5

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (gọi chung là tác phẩm điện ảnh)

6

Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

7

Tác phẩm nhiếp ảnh

8

Tác phẩm kiến trúc

9

Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

10

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

11

Chương trình máy tính, sưu tập tài liệu

Như vậy, nếu tác phẩm thuộc một trong các loại hình như đã nêu trên thì sẽ là đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Ngoài ra, còn có những trường hợp ngoại lệ khác, tác phẩm không được bảo hộ quyền tác giả (theo quy định tại Điều 15 Luật SHTT 2005, và Điều 8 Nghị định 17/2023/NĐ-CP), cụ thể:

- Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, tin vặt, số liệu sự thật, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo.

- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính (văn bản của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội –nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân), và văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;

 - Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Theo khoản 3, Điều 8 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP giải thích (quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu) như sau:

+ Quy trình là trình tự phải tuân theo để tiến hành công việc;

+ Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất;

+ Phương pháp là cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội;

+ Khái niệm là ý nghĩ phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng;

+ Nguyên lý là định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối một loạt hiện tượng, là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu quan trọng và được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác.

Do vậy, nếu tác phẩm thuộc 1 trong các loại hình nêu trên sẽ không được bảo hộ quyền tác giả.

 

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm

Căn cứ theo quy định tại điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 liên quan đến thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quy định cụ thể:  

- Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2, 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ, bao gồm các quyền:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Bảo hộ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh sự và uy tín của tác giả

Với những quyền nhân thân như đã nêu ở trên, quyền tác giả đối với tác phẩm sẽ được bảo hộ vô thời hạn.

 - Đối với quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm, luật quy định thời hạn bảo hộ cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại hình tác phẩm được bảo hộ, cụ thể như sau:

+ Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh: thời hạn bảo hộ là 75 năm (kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên);

+ Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình: thời hạn bảo hộ là 100 năm (kể từ khi tác phẩm được định hình);

+ Đối với tác phẩm khuyết danh mà các thông tin về tác giả xuất hiện: thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết;

+ Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả: thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Như vậy, thời hạn bảo hộ quyền tác giả sẽ chấm dứt khi tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ theo quy định tại điều 27 của Luật SHTT.

 Căn cứ theo điều 43 của Luật SHTT và Nghị định 17/2023/NĐ-CP, quy định quyền tác giả đối với tác phẩm sau khi hết thời hạn bảo hộ:

- Sau khi tác phẩm hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm đó sẽ thuộc về công chúng, và mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả.

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền nhân thân đối với tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ thì có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm chấm dứt hành vi, xin lỗi, cải chính công khai, có khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

                                                             QA.

Hy vọng rằng qua bài viết bên trên, Quý khách hàng đã có cái nhìn toàn diện và giải quyết được những vướng mắc của bạn. Công ty Luật Hồng Thái cung cấp dịch vụ pháp lý để cùng đồng hành với những vấn đề pháp lý của Quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0962.893.900 hoặc Email: phonggiayphep.hilap@gmail.com.    

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng)

Địa chỉ chi nhánh: VP6 - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

- Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0988.587.987

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp – 0962.893.900

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

   

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?
Những người nào có quyền khởi kiện về quyền tác giả và quyền liên quan ?
Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?
Góp vốn bằng nhãn hiệu ?
Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu?
Những quy định mới về nhãn hàng hóa
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như nào?
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ?
Sử dụng chương trình phát sóng theo quy định pháp luật hiện hành phải đảm bảo các nguyên tắc nào?
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tén Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software