Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Thời hạn góp vốn điều lệ trong công ty cổ phần

(Số lần đọc 13717)
Công ty cổ phần là gì? Vốn điều lệ được hiểu như thế nào? Nếu giữa các bên không có thoả thuận khác thì thời hạn góp vốn trong CTCP là bao lâu? Trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ với số cổ phần đã đăng ký mua thì CTCP sẽ giải quyết như thế nào?

góp vốn điều lệ CTCP.jpg

 

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

 

Nội dung

Công ty cổ phần là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể như sau:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Có vốn điều lệ được phân chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp pháp luật không cho phép quy định tại khoản 3, Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này”

Như vậy, CTCP là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và chỉ phải chịu trách nhiệm tương ứng trong phạm vi vốn góp của mình khi có các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. CTCP có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

 

Vốn điều lệ của CTCP là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020, quy định cụ thể như sau:

“Vốn điều lệ của CTCP là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty”.

Như vậy, vốn điều lệ của CTCP:

- Trước thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp thì: vốn điều lệ của CTCP là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Trong đó, CP đã bán là cổ phần được quyền chào bán (cổ phần được quyền chào bán được hiểu đơn giản là “tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định chào bán để huy động vốn”) đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty.

- Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp: vốn điều lệ của CTCP là tổng mệnh giá cổ phần đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ của công ty.

 

Thời hạn thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 113 Luật doanh nghiệp 2020, quy định về thời hạn thanh toán của các cổ đông khi đăng ký mua cổ phần tại công ty, cụ thể:

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thời hạn ngắn hơn).

- Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản sẽ không tính thời gian vận chuyển nhập khẩu; thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đó vào thời hạn góp vốn.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị sẽ phải chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông tiến hành thanh toán đủ như những gì đã cam kết và đúng thời gian theo quy định của Luật hay trong Điều lệ công ty.

Như vậy, CTCP sẽ thực hiện việc huy động vốn bằng cách chào bán cổ phần cổ phần các loại, người mua sẽ đăng ký mua cổ phần tại công ty và phải có nghĩa vụ thực hiện thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày (trừ trường hợp trong Điều lệ công ty có quy định khác).

 Thêm nữa, với trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời hạn góp vốn sẽ không được tính đối với thời gian vận chuyển nhập khẩu hay việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đó (vì là thủ tục hành chính nên thời gian có thể kéo dài hơn 90 ngày).

 

Sau thời hạn quy định mà các cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán 1 phần số cổ phần đã mua?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể như sau:

Sau thời hạn 90 ngày (hoặc ngắn hơn theo Điều lệ công ty hoặc lâu hơn đối với việc cổ đông góp vốn bằng tài sản), cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được 1 phần số cổ phần đã đăng ký mua thì:

- Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

- Cổ đông chỉ thanh toán 1 phần số cổ phần đã đăng ký mua được hưởng các ưu đãi sau:

+ Có quyền biểu quyết;

+ Nhận lợi tức;

+ Các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán;

+ Không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác

 

Cũng căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 113 Luật doanh nghiệp 2020, về trường hợp quá hạn thanh toán đối với số cổ phần đã đăng ký mua mà cổ đông chưa thanh toán, cụ thể:

- Đối với cổ phần mà cổ đông đã đăng ký mua mà chưa được thanh toán (tức cổ phần chưa bán) thì Hội đồng quản trị có quyền bán. Tuy nhiên, có 2 trường hợp có thể xảy ra:

+ Thứ nhất, trong thời hạn 30 ngày mà số cổ phần chưa thanh toán đó đã được bán hết thì Hội đồng quản trị sẽ không ra thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty nữa;

+ Thứ hai, quá thời hạn 30 ngày, cổ đông chưa thanh toán và số cổ phần chưa thanh toán đó chưa được bán hết cho những cổ đông khác thì Hội đồng quản trị phải ra thông báo thay đổi vốn điều lệ.

 

Trách nhiệm của cổ đông đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ số cổ phần đăng ký mua

 Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 113 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua mà các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ thì cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua.

Như vậy, với các cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua họ sẽ không còn là cổ đông của công ty nữa; và với cổ đông chưa thanh toán đủ thì có thể bị hạn chế một số quyền nhất định. Tuy nhiên, trước thời hạn đăng ký thay đổi vốn điều lệ (do Hội đồng quản trị thực hiện), mà có nghĩa vụ tài chính phát sinh thì các cổ đông đó cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua. Nhằm hạn chế ở mức thấp nhất các trường hợp cổ đông đăng ký mua nhiều mà không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ làm ảnh hưởng đến quyền được mua cổ phần của các cổ đông khác.

QA.

Hy vọng rằng qua bài viết bên trên, Quý khách hàng đã có cái nhìn toàn diện và giải quyết được những vướng mắc của bạn. Công ty Luật Hồng Thái cung cấp dịch vụ pháp lý để cùng đồng hành với những vấn đề pháp lý của Quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0962.893.900 hoặc Email: phonggiayphep.hilap@gmail.com.    

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng)

Địa chỉ chi nhánh: VP6 - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

- Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0988.587.987

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp – 0962.893.900

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU GIÁ
Hoạt động Đấu thầu và Đấu giá là những hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, doanh nghiệp và cả các cá nhân liên quan trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều phương tiện truyền thông và tổ chức, cá nhân có sự nhầm lẫn căn bản về hai khái niệm và hoạt động này.
HẠN CHẾ THỜI GIAN LÀM THÊM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 và thay thế cho một loạt Nghị định như: Nghị định 195/CP ngày 31...
CÁC GIẢI PHÁP KHI NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ BIẾN ĐỘNG
Trong bối cảnh nhập khẩu hàng hoá, biến động tỷ giá là vấn đề thường xuyên xẩy ra và khó tránh khỏi. Phán đoán thị trường và đưa ra dự đoán là công việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp
THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, Công ty là một tổ chức có nhiều chủ thể như chủ sở hữu Công ty, Người sử dụng lao động, Người lao động….Một Công ty cổ phần thì mọi vị trí đều có thể thuê thì kể cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty….Như vậy ai sẽ là chủ thể ký kết Hợp đồng lao động với tất cả mọi người lao...
VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ VÀ CON DẤU TRONG DOANH NGHIỆP
Trong doanh nghiệp, chữ ký và con dấu có giá trị như thế nào? Người đại diện pháp nhân ký không đóng dấu có được không? Hợp đồng có chữ ký của người không đại diện pháp nhân mà có đóng dấu thì giá trị thế nào là những câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn thắc mắc. Để giải đáp những vấn đề trên, chúng ta...
Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu Công ty là yếu tố phân biệt hàng hóa dịch vụ của các thương nhân cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc có các thông tin tương đồng nhau. Vì vậy xây dựng một thương hiệu tốt luốn gắn liền với việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tránh sự xâm phạm của những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh
Tranh chấp về đầu tư được giải quyết ở đâu?
Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đầu tư
Tư vấn về việc chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư
Công ty luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp xin được tư vấn về vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài của các nhà đầu tư như sau:
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp tư vấn về trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng nghiệp (HILAP) cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh về các vấn đề:
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tén Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software