Dịch vụ Luật Sư 098 203 3335 (24/7)     Bản đồ đường đi Liên hệ
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và chậm nộp thuế

(Số lần đọc 1489)
Người nộp chậm tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền nộp chậm

1. Chậm nộp tờ khai thuế

Sau ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai, báo cáo Thuế mà doanh nghiệp chưa thực hiện nộp thì đó gọi là chậm nộp tờ khai thuế. Thời hạn nộp của các loại tờ khai, báo cáo thuế như sau:

Tờ khai

Hạn nộp

Hạn nộp

Hạn nộp

Báo cáo

Theo tháng

Theo quý

Theo năm

Thuế môn bài

 

 

10/01

Thuế GTGT

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế TNCN

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế TNDN

 

Ngày 30 tháng đầu quý sau. Nhưng bắt đầu từ quý 4/2014 không phải nộp tờ kha mà chỉ phát nộp tiền thuế

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Báo cáo tài chính Quyết toán thuế: TNCN, TNDN

 

 

Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (30 hoặc 31 tháng 3)


Theo Khoản 1 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và chậm nộp thuế

Tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6248 (Nguồn: Internet)

Và căn cứ vào Điều 9 Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định thuộc Thông tư số 166 /2013/TT-BTC về Quy định chi tiết về xử phạt hành chính về thuế quy định:

STT

Số ngày nộp chậm

Mức phạt

1.       

Chậm nộp từ 01 ngày đến 05 ngàu mà có tình tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo

2.       

Chậm nộp từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp nêu trên)

Phạt tiền 700.000 đồng.

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu 400.000 đồng;

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa 1.000.000 đồng.

3.       

Chậm nộp từ trên 10 ngày đến 20 ngày

Phạt tiền 1.400.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu 800.000 đồng;

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa 2.000.000 đồng.

4.       

Chậm nộp từ trên 20 ngày đến 30 ngày

Phạt tiền 2.100.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu 1.200.000 đồng;

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa 3.000.000 đồng

5.       

Chậm nộp từ trên 30 ngày đến 40 ngày

Phạt tiền 2.800.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu 1.600.000 đồng;

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa 4.000.000 đồng

6.       

- Chậm nộp từ trên 40 ngày đến 90 ngày

- Chậm nộp trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC;

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Phạt tiền 3.500.000 đồng

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Tối thiểu 2.000.000 đồng

- Nếu có tình tiết tăng nặng: Tối đa 5.000.000 đồng.

Ví dụ: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT Quý 4/2018 là ngày 30/01/2019. Nhưng đến ngày 08/02/2019 mới nộp. => Như vậy số ngày nộp chậm là 8 ngày (Tính từ ngày 01/02/2019).

=> Mức phạt là: Từ 400.000 đồng -1.000.000 đồng.

- Không áp dụng mức xử phạt quy định trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế như trên và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Chú ý: Nếu doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế mà dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp thuế.

2. Mức phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN mới nhất

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016: Tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một  số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13:

+ Số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0,05%/ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

+ Nếu số ngày chậm nộp >90 ngày là 0,07%/ngày:

                Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x (Tổng số ngày chậm nộp - 90)

- Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sử đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13: 0,05%/ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

- Từ ngày 01/07/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Số ngày chậm nộp tiền thuế: (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 26d5bf8a1b77fa29a366.jpg 

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

TRÂN TRỌNG

!Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Phạm Vân

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Đất đai qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

Dịch vụ tư vấn lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Hôn nhân và gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dich vụ tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan: 

Tiền thưởng cho U23 Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? 
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam của chúng ta đã có một kỳ thi đấu AFC Cup 2018 tại Thường Châu, Trung...
Mốc thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần lưu ý 
Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa,...
Nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần 
Hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp chưa niêm yết được thực hiện thường xuyên, tuy...


TAGs:thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Tin nhiều người quan tâm

Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ...
 
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Dịch vụ sang tên sổ đỏ uy tín - chất lượng - nhanh chóng tại Hà Nội
Trong quá trình mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, hưởng thừa kế,... từ...
 
Năm 2019: Cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự?
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của công dân Việt Nam, thể hiện tình yêu...
 
Lương 50 triệu/tháng thì phải đóng mức thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Ls. Nguyễn Hồng Thái
Tiến sỹ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

LS. Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


LS. Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

LS. Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Luật sư Đinh Thị Nguyên
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Th.s Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật gia Lê Thị Khánh Linh
Tư vấn Tố tụng dân sự, hình sự 


Luật gia Phạm Thị Quỳnh Trang
Tư vấn Doanh nghiệp

Chuyên viên Ninh Thị Hương
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật gia Cao Văn Tuân
Tư vấn pháp luật đầu tư

Chuyên viên Nguyễn Thị Hương
Tố tụng hình sự, dân sự

Chuyên viên Nguyễn Văn Triển
Lĩnh vực đất đai, sổ đỏ, hôn nhân gia đình

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software