Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Xử lý thế nào nếu quên không gia hạn nhãn hiệu

(Số lần đọc 1303)
Nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Nó giống như tài sản vô hình của cá nhân, tổ chức kinh doanh, mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phải tiến hành đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ để bảo vệ hàng hóa, dịch vụ của mình đã làm và sản xuất ra. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp quên không gia hạn nhãn hiệu thì cần phải làm thế nào.

1/ Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN

Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN

 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN

2/ Nội dung tư vấn

Hiện nay, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời gian bảo hộ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, có thể được gia hạn liên tiếp 10 năm một lần và không bị giới hạn số lần gia han đăng ký nhãn hiệu. Do đó, nếu doanh nghiệp quên không gia hạn nhãn hiệu thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn bảo hộ nhãn hiệu muộn.

Theo quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 và Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì quy định hiện hành quy định thời hạn của văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp và đối với mỗi lần 10 năm đối với một phần hoặc toàn bộ các danh mục sản phẩm hàng hóa dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân để được gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì phải làm hồ sơ theo thời gian luật định là 06 tháng khi mà giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó khi hết hiệu lực. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật cho phép các cá nhân, chủ văn bằng bảo hộ sẽ có thể tiến hành nộp đơn yêu cầu về việc gia hạn muộn hơn so với thời hạn mà pháp luật đã quy định nhưng thời gian đó không được vượt quá 06 tháng tính từ khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó hết hiệu lực và khi các cá nhân nộp muộn đơn thì phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn muộn cho mỗi tháng nộp muộn khi nộp hồ sơ gia hạn muộn. tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm những giấy tờ sau đây:

+ Các cá nhân, tổ chức có yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nộp tờ khai theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Nếu tổ chức, cá nhân nộp đơn qua người đại diện thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

+ Các cá nhân, tổ chức phải nộp bản gốc văn bằng bảo hộ để ghi nhận việc gia hạn thời gian vào giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

+ Chủ văn bằng bảo hộ nộp hồ sơ gia hạn và các phí, lệ phí, phí thẩm định, lệ phí gia hạn hiệu lực cho văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ và phí công bố quyết định cho việc gia hạn hiệu lực cho văn bằng bảo hộ qua các dịch vụ bưu chính viễn thông hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

Sau khi nhận được hồ sơ thì Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn của các tổ chức, cá nhân trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được đơn. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cổng thông tin điện tử cục sở hữu trí tuệ trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

brand.jpg

Luật sư tư vấn pháp luật - 0982.033.335

Hotline - 19006248

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, nếu trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Ngoài ra, cục sở hữu trí tuệ ra sẽ không chấp nhận đơn và ra thông báo dự định từ chối gia hạn văn bằng bảo hộ và nêu rõ lý do trong thời hạn 02 tháng khi cục sở hữu trí tuệ yêu cầu kể từ ngày cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo để người có liên quan về đơn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn yêu cầu gia hạn của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ không hợp lệ hoặc việc các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không đúng thủ tục quy định;

+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối với hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Nếu các cá nhân, tổ chức khi kết thúc thời gian mà cục sở hữu trí tuệ đã ấn định mà chủ văn bằng bảo hộ không tiến hành để bổ sung các hồ sơ mà cục sở hữu trí tuệ trả lại do không đạt yêu cầu hoặc các cá nhân, tổ chức đã không có ý kiến việc phản đối khi đơn bị trả lại hoặc khi các tổ chức, cá nhân có ý kiến phản đối nhưng lý do giải trình không chính đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ  ra quyết định về việc từ chối khi gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định.

Việc bảo hộ nhãn hiệu cho hàng hóa, sản phẩm dịch vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường và là cơ sở nền tảng pháp lý vững chắc cho chủ văn bằng bảo hộ khi có sự xâm phạm và có tính cam kết với người tiêu dùng về một nhãn hàng hóa có chất lượng và chính hãng, bảo vệ quyền lợi cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình sản xuất ra nên việc gia hạn văn bằng bảo hộ là việc rất cần thiết và các cá nhân, tổ chức hết sức lưu ý quan tâm để tránh văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực ảnh hưởng lớn đến nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm  dịch vụ đã được đăng ký.

dich-vu-luat-su.jpg

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

TRÂN TRỌNG!

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua 0982.033.335 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Minh Hằng

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ Luật sư lĩnh vực dân sự - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hình sự - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Đất đai - 0982.033.335

Dịch vụ tư vấn nhân sự và quản lý lao động - 0982.033.335

- Dịch vụ pháp lý lĩnh vực Doanh Nghiệp - 0982.033.335

- Dịch vụ Luật sư lĩnh vực Hôn nhân và gia đình - 0982.033.335

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:

Nghiêm cấm che giấu các trường hợp bị nhiễm dịch bệnh COVID-19' ( 05:19 | 09/03/2020 )
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007...
Tung tin thất thiệt covid-19 có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.' ( 03:08 | 09/03/2020 )
Diễn biến dịch covid-19 ngày càng phức tập, thì việc có nhiều thông tin thất thiệt, sai sự thật gây...

Mới: Danh sách các đơn vị SX khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và SĐT liên hệ
Ngày 05/3/2020 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Công văn 211/TLĐ danh sách nhà sản xuất,...

TAGs:gia hạn nhãn hiệu quên gia hạn nhãn hiệu

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?
Những người nào có quyền khởi kiện về quyền tác giả và quyền liên quan ?
Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?
Góp vốn bằng nhãn hiệu ?
Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu?
Những quy định mới về nhãn hàng hóa
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như nào?
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ?
Sử dụng chương trình phát sóng theo quy định pháp luật hiện hành phải đảm bảo các nguyên tắc nào?
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tiến Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp


Vũ Thị Hiếu
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý 
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software