Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

so sánh tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có yếu tố nước ngoài

(Số lần đọc 3236)
Tội pham xuyên quốc gia và Tội phạm có yếu tố nước ngoài là hai loại tội phạm khác nhau rất dễ bị nhầm lẫn . Làm thế nào để phân biệt hai trường hợp này ?

I,Cơ sở pháp lý :
Công ước palermo 2000
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)

II, Cơ sở pháp lý

-       Phạm vi không gian thực hiện tội phạm

 Tội phạm xuyên quốc gia: có thể thực hiện nhiều lần ở nhiều quốc gia hoặc một lần nhưng các giai đoạn phạm tội diễn ra ở các quốc gia khác nhau.

 Tội phạm có yếu tố nước ngoài: Được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia

-       Tính chất, mức độ nguy hiểm.

 Tội phạm xuyên quốc gia: Rất nguy hiểm vì khả năng gây hậu quả trên phạm vị lớn hoặc hậu quả hàng loạt đe doạ đến an ninh của một khu vực hoặc toàn thế giới.

 Tội phạm có yêu tố nước ngoài: Nguy hiểm tuỳ thuộc vào tội danh cụ thể mà tội phạm thực hiện.

-       Chủ thể thực hiện

 Tội phạm xuyên quốc gia: Cá nhân hoặc tổ chức theo cấu thành tội phạm cụ thể được quy định bởi pháp luật các quốc gia. Ngoài ra, có thể liên quan đến các hoạt động phạm tội ở nhiều quốc gia.

 Tội phạm có yếu tố nước ngoài : Có thể do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, tuy nhiên, không liên quan đến các tổ chức tội phạm hoạt động phạm tội ở nhiều quốc gia.