Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Xâm phạm bản quyền tác giả có thể bị xử phạt như thế nào ?

(Số lần đọc 1780)
Vấn đề bản quyền là một trong những vấn đề nóng hiện nay. Nhiều người có hành vi xâm phạm bản quyền của người khác hay bị người khác xâm phạm mà không hề hay biết. Vậy, người có hành vi xâm phạm bản quyền có thể bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?

1/ Cơ sở pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009

Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

2/ Nội dung tư vấn

Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định: “2.  Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”

 Theo Khoản 1, Điều 14, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định:

“1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Như vậy, các tác giả có thể được bảo hộ quyền tác giả của mình đối với các tác phẩm, sản phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu được quy định trong Khoản 1, Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Theo Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả:

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.”

qtg.jpg

Luật sư tư vấn,  đại diện ngoài tố tụng - 0982033335 (Nguồn ảnh: Internet)

Các hành vi vi phạm theo như quy định tại Điều nỳ có thể sẽ bị xử phạt vi phạt hành chính theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu:

+ Sử dụng tác phẩm nhưng không nêu rõ tên, bút danh của tác giả; tên của tác phẩm hoặc nêu không đúng tên của tác giả, bút danh tác giả, tên tác phẩm trên các bản sao của tác phẩm, hương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình thì bị phạt tiền  và buộc cải chính hoặc sửa lại thông tin sai lệch;

+ Có hành vi không nêu tên hoặc nêu không đúng tên của người biểu diễn trong bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trên song truyền hình vô tuyến hoặc trực tuyến;

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu:

+ Vận chuyển hàng hóa do sao chép lậu;

+ Tiến hành tự ý sửa chữa, thay đổi tác phẩm mà hậu quả gây ra làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tác giả;

+ Cá nhân, tổ chức cố ý xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền tác giả dưới hình thức điện tử (áp dụng đối với bản gốc và bản sao tác phẩm);

+ Giả mạo danh tính người biểu diễn để biểu diễn tác phẩm của họ;

+ Tự ý sửa chữa, cắt giảm hình tượng biểu diễn của chủ sở hữu quyền tác giả mà hậu quả là gây phương hại đến danh dự, uy tín của người biểu diễn tác phẩm;

+ Cá nhân, tổ chức không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn mà có hành vi định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản các bản ghi hình, ghi âm;

+ Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu:

+ Hàng hóa sao chép lậu không nộp cho cơ quan có thẩm quyền mà tàng trữ tại nơi ở hoặc một nơi khác;

+ Xuyên tạc tác phẩm theo một ý nghĩa khác, nội dung khác;

+ Công bố tác phẩm trái phép;

+ Làm tác phẩm phái sinh khi không được sự cho phép của tác giả;

+ Biểu diễn tác phẩm công khai trực tiếp trước công chúng;

+ Cho thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính (bản gốc hoặc bản sao) trái phép;

+ Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật hoặc công nghệ do chủ sở hữu quyền tác giả sử dụng để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình;

+ Xuyên tạc hình tượng biểu diễn của người biểu diễn dẫn đến danh dự, uy tín của họ bị ảnh hưởng;

+ Sử dụng các bản ghi âm, ghi hình đã được tác giả công bố nhằm phục vụ mục đích thương mại (trong các nhà hàng, cơ sở du lịch, siêu thị, cửa hàng buôn bán mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định;

+ Trích ghép các bản ghi âm, ghi hình khi chưa được phép của nhà sản xuất;

+ Có hành vi cố ý hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu thiết lập để bảo vệ quyền của họ;

– Phạt tiền ở mức 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng:

+ Biểu diễn tác phẩm công khai qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc các phương tiện kỹ thuật khác để công chúng biết được mà không nhận được sự đồng ý của tác giả;

+ Làm giả, giả mạo chữ ký của tác giả trên tác phẩm của tác giả đó;

+ Cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích thương mại của mình mà phát sóng các bản ghi âm, ghi hình đã được tác giả công bố hoặc sử dụng vào mục đích thương mại trong hàng không, phương tiện giao thông công cộng hoặc các hoạt động kinh doanh thương mại khác mà không trả tiền cho chủ sở hữu bản quyền tác giả này;

+ Định hình chương trình phát sóng khi chưa được phép;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu:

+ Tiến hành sản xuất, lắp ráp, thay đổi, phân phối, xuất-nhập khẩu, bán hoặc cho thuê các thiết bị hoặc các hệ thống có tác dụng làm vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật, biện pháp công nghệ mà tác giả bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của chính mình;

+ Trích ghép chương trình phát sóng vô tuyến, trực tuyến;

+ Phân phối, phát sóng, nhập khẩu để phân phối đến công chúng của cuộc biểu diễn (bản gốc hoặc bản sao đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình) khi các thông tin quản lý quyền tác giả đã được thay đổi, gỡ bỏ (chỉ áp dụng đối với hình thức đăng tải điện tử);

– Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu:

+ Tự ý phân phối sản phẩm;

+ Có hành vi phân phối, truyền đến mọi người bản gốc, bản sao cuộc biểu diễn mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn;

+ Thực hiện việc phân phối đến công chúng bản ghi âm, ghi hình dưới dạng bản gốc hoặc bản sao mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;

+ Phân phối, phát tán đến công chúng bản sao các chương trình phát sóng trái phép;

– Phạt tiền 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu:

+ Kinh doanh karaoke, bưu chính, viễn thông, môi trường kỹ thuật số mà có sử dụng file ghi âm, ghi hình đã công bố công khai để phục vụ mục đích thương mại mà không trả tiền sử dụng;

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu:

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến, hữu tuyến, các mạng thông tin điện tử hoặc các phương tiện kỹ thuật khác trái phép;

– Phạt tiền 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng nếu:

+ Sao chép tác phẩm;

+ Sao chép các cuộc biểu diễn đã được định hình trên các bản, file ghi âm, ghi hình;

+ Sao chép các file ghi âm, ghi hình khi không nhận được sự cho phép của chủ sở hữu quyền của các nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình đó;

+ Sao chép các bản định hình của chương trình phát sóng;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu:

+ Lắp ráp, biến đổi nguyên trạng ban đầu của sản phẩm, sản xuất, phân phối, xuất – nhập khẩu sản phẩm, có hành vi bán hoặc cho thuê lại các thiết bị, hệ thống giải mã một cách trái phép tín hiệu vệ tinh mang các chương trình đã được mã hóa dữ liệu;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu:

+ Thực hiện hành vi phát sóng hoặc truyền theo các phương thức khác đến công chúng của cuộc biểu diễn chưa được định hình, tuy nhiên nếu cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng thì không cần sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền tác giả vẫn có thể được phát sóng mà không bị vi phạm (ví dụ: phát sóng thử để kiểm nghiệm chương trình,…);

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu có hành vi cố ý thu, phân phối các tín hiệu vệ tinh mang của chương trình được chủ sở hữu mã hóa khi không được người phân phối hợp pháp của sản phẩm cho phép;

– Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu:

+ Phát sóng hoặc tái phát sóng các chương trình phát sóng vô truyến, trực tuyến, truyền hình khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng chương trình;

– Phạt tiền 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu: Nhập khẩu bản gốc, bản sao tác phẩm trái phép.

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một số hình phạt bổ sung khác, như:

– Tịch thu, tiêu hủy, tái xuất tang vật vi phạm;

– Cải chính công khai, sửa lại các nội dung sai lệch khi công bố;

– Dỡ bỏ các bản sao, bản gốc tác phẩm nếu công khai dưới hình thức đăng tải điện tử, trên môi trường mạng Internet, kỹ thuật số.

Như vậy, có rất nhiều hành vi xâm phạm bản quyền tác giả được pháp luật ghi nhận và tương ứng với các hành vi này cũng có những khung phạt tiền nhất định, với mức xử phạt khá cao nhằm răn đe các cá nhân, tổ chức và nhằm bảo đảm quyền lợi của tác giả. 

26d5bf8a1b77fa29a366.jpg 

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

TRÂN TRỌNG!

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Minh Hằng

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Đất đai qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

Dịch vụ tư vấn lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Hôn nhân và gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dich vụ tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan: 

Đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2019 
Tự ý photocopy sách để bán bị xử lý như thế nào? 
Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Các quyền này do tác giả,...
Quyền tác giả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
Vừa qua, vụ việc Họa sĩ Lê Linh thắng kiện tại phiên tòa sơ thẩm trong việc xác định ai mới là tác...

 

                        

 

TAGs:xâm phạm bản quyền tác giả

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?
Những người nào có quyền khởi kiện về quyền tác giả và quyền liên quan ?
Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?
Góp vốn bằng nhãn hiệu ?
Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu?
Những quy định mới về nhãn hàng hóa
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như nào?
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ?
Sử dụng chương trình phát sóng theo quy định pháp luật hiện hành phải đảm bảo các nguyên tắc nào?
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tén Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software