Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động?

(Số lần đọc 1583)
Pháp luật quy định như thế nào về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Việc cho người lao động thôi việc phải căn cứ vào những quy định của pháp luật, cụ thể được quy định tại Bộ luật lao động 2012.

 Thứ nhất, về các trường hợp cho người lao động thôi việc khi hết thời hạn hợp đồng: Theo quy định, thời hạn hợp đồng lao động do hai bên tự thỏa thuận khi giao kết hợp đồng lao động và nó là một trong những nội dung cần phải có của hợp đồng lao động. Chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn là trường hợp khi giao kết Hợp đồng lao động các bên đã thống nhất về thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Khi hết hạn hợp đồng lao động, và các bên không mong muốn duy trì quan hệ lao động nữa thì chấm chấm dứt hợp đồng. Nếu như người lao động đang là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm trong quá trình làm việc mà chưa hết nhiệm kỳ thì hợp đồng lao động vẫn được duy trì. Nhưng nếu người lao động muốn chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng la động này vẫn được chấm dứt hợp pháp.

Thứ hai, Về trường hợp người lao động thôi việc khi công việc trong hợp đồng lao động đã hoàn tất. Đối tượng công việc là một trong những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động do hai bên thống nhất khi ký kết hợp đồng lao động. Chấm dứt hợp đồng lao động khi đã hoàn thành công việc theo hợp đồng là trường hợp các bên giao kết hợp đồng để thực hiện một công việc nhất định thì khi công việc đã hoàn thành và các bên không có thỏa thuận nào khác thì hợp đồng lao động chấm dứt. Ở trường hợp này sau khi hoàn thành công việc được giao mà các bên không có thỏa thuận khác thì người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải có sự đồng ý của người lao động do sự chấm dứt hợp đồng này đã được các bên thỏa thuận trước.

Thứ ba, Về trường hợp cho người lao động thôi việc trong trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là trường hợp mà hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực nhưng các bên thỏa thuận với nhau là chấm dứt hợp đồng lao động.

thôi việc.jpg

Luật sư tư vấn, tranh tụng - Hotline: 0982.033.335

Thứ tư, Về trường hợp cho người lao động thôi việc khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Theo quy định của pháp luật nếu người lao động đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Độ tuổi nghỉ hưu được pháp luật lao động quy định làm căn cứ để người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hằng tháng phù hợp với sức khỏe lao động của người lao động Việt Nam. Khi đến độ tuổi đó và người lao động đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội thì họ có quyền được nghỉ việc được hưởng các chế độ.

Thứ năm, Trong trường hợp người lao động không còn năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc bị kết án tù giam, tử hình theo bản án, quyết định có hiệu lực.

Trong trường hợp người lao động bị kết án tù giam, tử hình bị hạn chế một số quyền công dân theo các bản án theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự mặc dù chủ thể người lao động vẫn còn nhưng không đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các quan hệ lao động. Đối với các trường hợp người lao động chết thì theo nguyên tắc có của giao dịch dân sự vô hiệu thì những quan hệ mà chết tham gia sẽ chấm dứt. Để đảm bảo sự ổn định về mặt nhân sự cũng như quy trình hoạt động của người sử dụng lao động thì những trường hợp này sẽ thuộc trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ sáu, Về việc cho người lao động thôi việc hợp pháp khi họ bị xử lý kỷ luật sa thải.Theo quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải được áp dụng khi đáp ứng đủ 2 điều kiện: một là hành vi vi phạm phải được quy định trong nội quy công ty, hai là hành vi vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau:

– Khi người lao động có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các tội theo quy định của luật lao động. Đối với những người lao động có hành vi vi phạm pháp luật đồng thời lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến tài sản của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín và môi trường của doanh nghiệp là căn cứ để người sử dụng lao động sa thải người lao động.

– Khi người lao động tái hạm chưa được xóa kỷ luật khi bị hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương. Như vậy, trong trường hợp nếu người lao động đã từng vi phạm kỉ luật và bị xử lí, tuy nhiên lại tiếp tục lặp lại đúng hành vi vi phạm đó, thể hiện thái độ không tiếp thu, không biết hối lỗi của người lao động thì doanh nghiệp có thể xử lý sa thải đối với người lao động.

– Khi người lao động nghỉ việc quá số ngày quy định không có lý do chính đáng, cụ thể trong 1 tháng nghỉ việc 5 ngày cộng dồn, hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm. Nếu như lý do nghỉ việc của không chính đáng theo quy định của luật bao gồm: rơi vào các hoàn cảnh bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác do người sử dụng lao động quy định trong nội quy, người sử dụng lao động có thể lấy lí do trên làm căn cứ sa thải người lao động.

Ngoài các căn cứ để xử lý sa thải đúng quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ luật lao động.

Thứ bảy, người lao động thôi việc hợp pháp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điều 37 Bộ luật lao động 2012.

Theo quy định của pháp luật lao động, đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng người lao động phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: một là, có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật; hai là thực hiện thủ tục báo trước đúng quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng không xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng người lao động chỉ cần thực hiện thủ tục báo trước.

Về căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật thì người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải có một trong các căn cứ theo quy định của pháp luật như: người lao động không được đảm bảo những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; người lao động bị xâm phạm đến sức khỏe, tâm lý như bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; bản thân hoặc gia đình của người lao động có hoàn cảnh khó khăn khiến người lao động không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết; người lao động được bầu làm nhiệm vụ ở cơ quan nhà nước; người lao động bị ốm đau đã điều trị quá thời gian quy định; lao động nữ đang mang thai không thể đi làm theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh.

Về thời gian báo trước thì khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định thì phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp nghỉ việc khi người lao động không được đảm bảo như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; người lao động chứng minh được họ bị ngược đãi về sức khỏe, tâm lý; người lao động hoặc gia đình có lý do đặc biệt về hoàn cảnh dẫn tới không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; người lao động bị ốm đau theo quy định của pháp luật. Người lao động phải tuân thủ thời gian báo trước cho người sử dụng lao động tối thiểu trước nhất 30 ngày nếu ký kết theo hợp đồng xác định thời hạn,  thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc khi hợp đồng áp dụng là hợp đồng lao động làm một công việc nhất định, theo mùa vụ, khi làm theo hợp đồng lao động vô thời hạn thì phải báo trước tối thiểu 45 ngày .

Thứ tám, về trường hợp cho người lao động thôi việc hợp pháp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật của người sử dụng lao động.

Khác với trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, đối với cả hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động đều phải chứng minh được việc chấm dứt là có căn cứ hợp pháp. Theo đó căn cứ tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012 người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: khi người lao động bị ốm đau, tai nạn quá thời gian quy định mà khả năng lao động chưa hồi phục; khi người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo sự thỏa thuận trong hợp đồng lao động; khi thuộc vào trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã khắc phục nhưng không hiệu quả và buộc phải cắt giảm nhân sự.

Để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật với người lao động thì người sử dụng lao động phải chấp hành thời gian báo trước cho người lao động. Thông báo trước ít nhất 45 ngày đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vô thời hạn. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn nhất định phải báo trước 30 ngày làm việc. Thông báo trước tối thiểu 3 ngày làm việc đối với người làm việc theo hơp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc.

 26d5bf8a1b77fa29a366.jpg 

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP 

TRÂN TRỌNG!

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).

Thu Hà

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn  của chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

- Dịch vụ tư vấn pháp luật Đất đai qua tổng đài điện thoại 1900.6248 

Dịch vụ tư vấn lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Hôn nhân và gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

- Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dich vụ tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Dịch vụ tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:

Lao động thử việc trong thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương không?
Lao động thử việc trong thời gian nghỉ lễ có được hưởng lương không? Quy định hưởng lương trong thời...
17 thay đổi lớn từ 01/7/2020 mà cán bộ, công chức nên biết
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, Nghị...
Người khuyết tật vẫn bị “đóng cửa” trước thị trường lao động
Định kiến của xã hội phải chăng là nguyên nhân chính khiến người khuyết tật gần như bị "đóng cửa"...
Công ty có phải trả trợ cấp khi tai nạn xảy ra do lỗi của người lao động?
Trong quá trình lao động tại công ty, đặc biệt là tại những công ty có hoạt động sản xuất, tai nạn...

TAGs:lao động chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng lao động

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được áp dụng như thế nào?
Đã có Nghị quyết 49/2017/QH14: Tăng lương cơ sở từ 01/7/2018?
Cách đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu?
Hợp đồng lao động của hướng dẫn viên du lịch cần lưu ý điều gì?
Tôi muốn chuyển đóng BHXH từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác thì phải làm như thế nào?
Nghỉ việc bao lâu thì làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Khi nào đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Không thu thêm chi phí nếu người bệnh không yêu cầu sử dụng?
Đây là đề nghị của BHXH Việt Nam tại Công văn 5162/BHXH-CSYT đối với BHXH các tỉnh về việc tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Theo đó:
Hợp đồng lao động loại gì?
Công ty Luật Hồng Thái là một đơn vị luật hàng đầu trong việc xử lý tranh chấp lao động. Công ty Luật Hồng Thái với đội ngũ Luật sư, chuyên gia tậm tâm, giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình giải quyết vụ việc.
Yêu cầu người lao động bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn
Câu hổi bạn đọc: Thưa luật sư, Công ty chúng tôi đã bỏ ra nhiều kinh phí để đào tạo nhân viên, tuy nhiên, khi lao động đã làm việc tương đối hiệu quả và năng suất thì thường đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy Công ty chúng tôi có thể làm thỏa thuận yêu cầu người lao động chịu một khoản...
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tiến Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software