Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Phí thi hành án dân sự được luật quy định như thế nào, ai là người phải đóng phí thi hành án dân sự?

(Số lần đọc 739)
Một vụ án mà nếu đã có quyết định của toà, có bản án nhưng muốn đảm bảo lợi ích của các bên đương sự thì phải thi hành án dân sự. Quy định về mức thu phí thi hành án dân sự, ai là người phải nộp phí thi hành án dân sự. Nội dung được quy định rõ trong luật, trong bài hôm nay Luật Hồng sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ những nội dung này.

I.         Căn cứ pháp lý

-            Thông tư 216/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

II.      Nội dung tư vấn

Việc áp dụng các biện pháp thi hành án dân sự là giai đoạn cuối để đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự. Việc quy định người nộp phí thi hành án dân sự được quy định rõ trong điều 2 Thông tư 216/2016/TT-BTC ban hành ngày ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự như sau:

Điều 2. Người nộp phí thi hành án dân sự
Người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại phải nộp phí thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, các cá nhân, tổ chức có lợi ích phát sinh từ việc thi hành án dân sự và có nhu cầu muốn thi hành án dân sự từ quyết định, phán quyết của toà thì phải nộp phí thi hành án dân sự. Mức phí thi hành án dân sự được quy định tại khoản 1 điều 4 của thông tư này, cụ thể:

Điều 4. Mức thu phí thi hành án dân sự

1. Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau:

a) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

b) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;

c) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;

d) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;

đ) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.”