Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

3 loại thuế phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

(Số lần đọc 703)
Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Việc mua bán chuyển nhượng nhà đất cũng phải nộp các loại thuế khác nhau. Hãy xem các loại thuế này được quy định thế nào theo quy định pháp luật nhé

I.            Căn cứ pháp lý

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;

- Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP;

- Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN;

- Thông tư 250/2016/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh.

II.         Nội dung tư vấn

1.           Thuế thu nhập cá nhân

Một là, thuế thu nhập cá nhân: Việc tính thuế thu nhập cá nhân được quy định trong Công văn số 17526 ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Theo đó, quy định về thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân như sau: Từ 01/01/2015 áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau: Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x 2%.

Cần lưu ý, căn cứ khoản 1, Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế.

2.           Lệ phí trước bạ

Hai là, lệ phí trước bạ: Theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Nghị định 45 ngày 17/6/2011 của Chính phủ thì “mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”.

Theo Thông tư số 34 ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính thì số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau: Số tiền lệ phí trước bạ = Giá đất x Diện tích đất x 0,5%.

3.           Phí thẩm định hồ sơ

+ Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 5.000.000 đồng).