Share on
 

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP - Số điện thoại: 1900 6248 (24/7) - Email: luathongthai@gmail.com - LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong các vụ cháy chung cư?

Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn, đặc biệt được quan tâm là những vụ cháy chung cư, phá hủy tài sản, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong các vụ cháy chung cư? Ta làm rõ các vấn đề: - Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi chung cư đi vào hoạt động và việc duy trì hoạt động đảm bảo an toàn đó? - Việc xảy ra cháy chung cư liên quan đến hệ thống đảm bảo an toàn PCCC thì chủ đầu tư có trách nhiệm như thế nào?
Căn cứ pháp lý:
Luật phòng cháy chữa cháy;
Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC);
Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;
Nghị định 130/2006/NĐ-CP qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;
Nội dung:
1. Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi chung cư đi vào hoạt động và việc duy trì hoạt động đảm bảo an toàn đó.
Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, nhà chung cư cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.
Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:
- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.
- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.
- Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP .
- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an do người đứng đầu cơ sở, khu dân cư lập, lưu giữ; hồ sơ gồm: 
+ Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy; 
+ Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); 
+ Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở; sơ đồ bố trí khu vực nhiều nhà dễ cháy; vị trí nguồn nước chữa cháy của khu dân cư; 
+ Quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 
+ Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy; 
+ Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); 
+ Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 
+ Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy, nổ (nếu có). 
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình cao tầng, nhà khung thép mái tôn ngoài việc đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
- Đối với công trình cao tầng có chiều cao trên 09 tầng hoặc từ 25 m trở lên:
+ Kết cấu xây dựng của nhà phải có giới hạn chịu lửa phù hợp với tính chất sử dụng và chiều cao của nhà theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
+ Tường, vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn, các gian phòng công cộng tập trung đông người không được sử dụng vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt là vật liệu dễ cháy.
2. Việc xảy ra cháy chung cư liên quan đến hệ thống đảm bảo an toàn PCCC thì chủ đầu tư có trách nhiệm như thế nào?
Căn cứ khoản 9, 10 Điều 38 Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
- Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Như vậy, chủ đầu tư cá trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, nếu có xảy ra cháy, nổ chung cư sẽ có bảo hiểm đứng ra chi trả. 
Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 10  Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, trong trường hợp "Những thiệt hại do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ " thì bảo hiểm sẽ không chi trả, chủ đầu tư có trách nhiệm "Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."
Từ các căn cứ trên, tùy theo kết luận của cơ quan điều tra sẽ quyết định trách nhiệm của chủ đầu tư trong các vụ cháy chung cư cũng như những cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19006248 để được tư vấn cụ thể, xin cảm ơn!
hình ảnh.jpg
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com
Trụ sở chính: 
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Fax
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn
 

Hỗ trợ online

1900 6248 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Trụ sở chính:
LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân)

Địa chỉ chi nhánh:
Số 54 Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội
Email: congchungquangtrung68@gmail.com

HILAP GROUP:
- Công ty TNHH dịch thuật và kinh doanh xuất nhập khẩu HILAP
- Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ HILAP

Tin nhiều người quan tâm

Thua cá độ World Cup, trộm xe cấp cứu trong bệnh viện (04:09 | 26/06/2018)
Khi mùa world cup đến, nhiều người do thua cá cược với số tiền lớn mà...
 
Người bị tâm thần có thể kết hôn được không? (04:09 | 06/07/2018)
 
Công ty không chịu trả sổ bảo hiểm thì người lao động phải làm thế nào ? (11:45 | 03/07/2018)
 
Muốn cùng góp vốn và kinh doanh nhưng không muốn thành lập công ty, làm thế nào? (02:41 | 15/06/2018)
Tôi và anh họ tôi đã bàn với nhau và muốn thực hiện một dự án bán hàng...
 
Chủ trọ tự ý tăng giá điện có thể bị phạt tới 10 triệu đồng ? (09:30 | 14/07/2018)
 
Năm 2018, muốn thành lập Doanh nghiệp cần làm những gì? (04:57 | 23/05/2018)
 
Chứa chấp gái mại dâm bị phạt như thế nào ? (09:54 | 09/07/2018)
 
Kinh doanh thuốc giả có thể bị phạt mức án tử hình ? (09:02 | 14/07/2018)
 
Tổ chức đánh bài ăn tiền bị xử lý thế nào ? (08:43 | 12/07/2018)
 
Cấp lại sổ đỏ do bị mất? (02:05 | 26/12/2017)
 

Thư viện video

Dành cho đối tác